Gaz Türbini Kontrol Vanası Verniklenmesi

Castrol Perfecto XPG güvenilirlik ve kullanılabilirlikte önemli bir gelişme sağlar

İki GE Gövdeli 9FA gaz türbini, kabul edilemez arıza düzeyleri yaşamıştır. İkincil temizlik sistemleri uygulamaya konulmasına rağmen, sistem temizliğinin kötü olması Moog servo kontrol vanalarını yağlamak için kullanılan yağ içinde son derece yüksek toplam çözülmez madde düzeylerine yol açmıştır. Sıkça yaşanan tripler, plansız duruş süresi, ticari işlem cezaları ve üretim kaybı ile sonuçlanmıştır. 

Castrol Perfecto XPG kurulmuş ve sistemdeki toplam çözülmez maddelerde derhal ve önemli düzeyde azalma sağlamıştır. Sistem temizliğindeki iyileşme verniklenme sorunlarını ortadan kaldırmış ve güvenilirlik ve kullanıma hazır olma bakımından önemli ve sürdürülebilir bir iyileşmeye yol açmıştır.