Gaz Türbin Kontrol Vanası Verniklenmesi – Yedi Yıllık Sorunsuz işletim

Castrol Perfecto XPG'nin kullanımından önce, sık triplemelerle sonuçlanan bir servo-valf arızası geçmişi bulunuyordu.

Moog servo kontrol vanalarının tekrarlayan arızaları, GE Gövde 6FA gaz türbininde düşük güvenilirlik ve kullanılabilirliğe neden olmuştur. 

Servo-vana arızası, yağlayıcı ilk doldurulduğu zaman çalışmakta olan tesisin ömrü boyunca, başlangıçtan itibaren ortaya çıkan yaygın bir olay olmuştur. Bu, kabul edilemez düzeyde planlanmamış kesintilere neden olmuştur. Devreye alındıktan sonra üç yıldan kısa bir süre içinde durum yönetilemez hale gelmiştir. Servo-vana arızasının çok sık şekilde görülmesi tesisin güvenilirliğine ve çalışır durumda bulunmasına olumsuz bir etki yapmıştır. Yağ analizi, yağlayıcının daha hızlı bozulduğuna dair bir kanıt teyit etmiştir.

Castrol Perfecto XPG'nin kullanımından bu yana, yedi yıllık işletim boyunca kayda geçen hiçbir servo-valf arızası yaşanmamıştır. 

Castrol Perfecto XPG'ye geçilmesi üzerine, yağlama yağından kaynaklanan birikmeler ve verniklenme nedeniyle servo-valf arızası ve bozulmalar hemen ortadan kalkmıştır. Aynı zamanda, ürünün son derece düşük çamur oluşturma ve verniklenme eğiliminin sonucu olarak, toplam çözülmez madde düzeylerinde önemli bir azalma görülmüştür. 

Castrol Perfecto XPG'nin doldurulmasından bu yana, hiçbir destekleyici temizlik sistemi kullanılmamıştır ve servo vanaların planlı şekilde değiştirilmesi büyük kesintilerdeki üç yıllık bir dönemle sınırlıdır. Hiçbir yağ değiştirme, katık muamelesi veya başka bir işlem yapılmamıştır.

Tek bir Castrol Perfecto XPG yüklemesi ile yağlama yağından kaynaklanan verniklenmeye atfedilebilir tek bir servo-valf sorunu olmadan, yedi yıl boyunca güvenilir bir hizmet kaydedilmiştir.