การรับประกันอะไหล่

(List of service warranty)

ลำดับ
ลำดับ
รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน
รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน
ระยะเวลาการรับประกัน*
ระยะเวลาการรับประกัน*
ลำดับ

1

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

แบตเตอรี่ Battery

ระยะเวลาการรับประกัน*

12 เดือน

ลำดับ

2

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

เบรค Brake

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ลำดับ

3

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

โช๊คอัพ Shock Absorbers

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ลำดับ

4

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

กรองอากาศ Air filter

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ลำดับ

5

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

กรองน้ำมันเครื่อง Oil filter

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ลำดับ

6

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

ยางรองแท่นเครื่อง Engine Mounting

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ลำดับ

7

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

ยางรองแท่นเกียร์ Gearbox Mounting

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ลำดับ

8

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

ยางรองเฟืองท้าย Rear differential Mounting

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ลำดับ

9

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

หัวเพลาขับ CV joint

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ลำดับ

10

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

ชุดสายพาน (สายพานและมูเล่(ลูกรอก)) Timing belt kit (Belt and bearing)

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ลำดับ

11

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

ลูกปืนล้อ Wheel bearing

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ลำดับ

12

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

ปีกนกล่าง Lower control arm

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ลำดับ

13

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

หม้อลมเบรก Brake booster

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ลำดับ

14

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

แม่ปั้มเบรก Brake Master cylinder

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ลำดับ

15

รายการอะไหล่มาตรฐานที่รับประกัน

ปั้มคลัช Clutch pump

ระยะเวลาการรับประกัน*

3 เดือน หรือ 5,000 กม.

*หมายเหตุ
- ระยะเวลาการรับประกัน ขึ้นอยู่กับว่าอย่างไหนถึงก่อน
- การรับประกันอะไหล่มาตรฐาน เป็นการรับประกันโดยศูนย์บริการ คาสตรอล ออโต้ เซอร์วิส ที่ท่านได้ทำการเปลี่ยนอะไหล่ ณ ศูนย์บริการนั้น โดยเงื่อนไข เป็นไปตามที่ศูนย์บริการกำหนด
- กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ศูนย์บริการ
- โปรดเก็บเอกสารสรุปการใช้บริการไว้แสดง ในกรณีที่มีการเคลมประกัน