ศูนย์บริการมาตรฐานคาสตรอล ภาคตะวันตก

ชื่อศูนย์บริการ
ชื่อศูนย์บริการ
ที่อยู่
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อศูนย์บริการ
สมศักดิ์การยาง
ที่อยู่
308 ม.4 ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หนองพลับ 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์
032-571128
089-9182798
ชื่อศูนย์บริการ
บ่อนอกการยาง
ที่อยู่
39 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.บ่อนอก 
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์
081-9441750
082-2910509
ชื่อศูนย์บริการ
หน่องคาร์แคร์
ที่อยู่
100 ม.2 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	70120
เบอร์โทรศัพท์
09-5059-5164
ชื่อศูนย์บริการ
เบิ้มออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่
37/54  ซ.หมู่บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์
086-6274435