ศูนย์บริการมาตรฐานคาสตรอล ภาคตะวันออก

ชื่อศูนย์บริการ
ชื่อศูนย์บริการ
ที่อยู่
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อศูนย์บริการ
บ. ภ.คอนเซ็พท์คาร์ จำกัด
ที่อยู่
234 ม.8 ต.แปลงยาว 
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์
086-3558282
081-6293021
ชื่อศูนย์บริการ
ร้าน ส.อารยยางยนต์
ที่อยู่
83/13   ม.2   ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด 
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์
038-279657
081-5918585
ชื่อศูนย์บริการ
บ. สหพัฒน์กิจการยาง จำกัด
ที่อยู่
168 ม.12 ถ.สุขาภิบาล6  ต.ทุ่งสุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์
089-4000071
ชื่อศูนย์บริการ
ร้าน บึงผ้าเบรค
ที่อยู่
32 / 6   ม.8   ต.บึง 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์
081-3778249
ชื่อศูนย์บริการ
ร้าน.สรนันท์เจริญกิจ
ที่อยู่
360 ม.1 ต.แสนตุ้ง 
อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
เบอร์โทรศัพท์
039-696224
081-3650420
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท สยามยางยนตร์ 304 จำกัด
ที่อยู่
669  หมู่ที่  10 ต.ท่าตูม 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
เบอร์โทรศัพท์
089-7171418
ชื่อศูนย์บริการ
หจก.ระยองเซอร์กิต
ที่อยู่
359/3  ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ  
อ.เมือง จ. ระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์
038-617206
086-3180760
ชื่อศูนย์บริการ
หจก.สยามยางยนต์ (กบินทร์บุรี)
ที่อยู่
222 ม.8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25140
เบอร์โทรศัพท์
0-3728-1122,
0-3728-0344
ชื่อศูนย์บริการ
ปราจีนไฮเทคยนต์
ที่อยู่
17/1 ม.4 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
เบอร์โทรศัพท์
081616-8653
ชื่อศูนย์บริการ
แสนสุขการยาง
ที่อยู่
564 566 568 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
เบอร์โทรศัพท์
08-1761-9299
ชื่อศูนย์บริการ
รณชัยการยาง
ที่อยู่
63/12 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
เบอร์โทรศัพท์
08-1949-8893