ศูนย์บริการมาตรฐานคาสตรอล ภาคกลาง

ชื่อศูนย์บริการ
ชื่อศูนย์บริการ
ที่อยู่
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อศูนย์บริการ
สุขสวัสดิ์ พรีเมี่ยมเซอร์วิส
ที่อยู่
109/95 ม.2 ถนนสายไหม ซ.16 แขวงสายไหม 
เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรศัพท์
02-9902979
091-4651665
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท บอสส์ บ้านใหม่ จำกัด
ที่อยู่
4/14 ม.5 ถ.ราชพฤกษ์ บางพรม ตลิ่งชัน กทม 10160
เบอร์โทรศัพท์
02-4107475
081-6510984
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท วิจิตรออโต้ไทร์ จำกัด
ที่อยู่
40/1 ม.13 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์
02-8822-995
ชื่อศูนย์บริการ
เจมไบรท์ คาสตรอลเซอร์วิส
ที่อยู่
732/1 5 ถนน หทัยราษฎ์ร์ แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์
02-7297265
083-6229499
ชื่อศูนย์บริการ
เอ็กซ์เรย์ ออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่
400/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์
02-9345533
081-3717595
ชื่อศูนย์บริการ
อู่เวียงยนต์เจริญกิจ
ที่อยู่
142/21 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์
034-287-627-8
086-6887403
ชื่อศูนย์บริการ
ณัฐพงศ์ออโต้ซัพพลาย
ที่อยู่
512 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย 
อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์
02-9802242
089-9673575
ชื่อศูนย์บริการ
สยามมาสเตอร์
ที่อยู่
143 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย 
อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์
02-9511874-5
081-7318972
ชื่อศูนย์บริการ
บางใหญ่ ออโต้ เซอร์วิส
ที่อยู่
66/113 ม.6 ซ.ม.บางใหญ่ซิตี้ ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ 
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์
02-9612015
081-8426992
ชื่อศูนย์บริการ
นันท์ธกิจออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่
179/4 ม. 4 ถ.รังสิต-นครนายก 
ต. รังสิต จ. ปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์
090-43714
081-2971993
ชื่อศูนย์บริการ
นันท์ธกิจ มอเตอร์
ที่อยู่
34/20-23 ม.4 ถ. รังสิต-นครนายก 
ต. บึงสนั่น จ. ปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์
090-43714 
084-3347227
ชื่อศูนย์บริการ
แสงไทยวังน้อย
ที่อยู่
158 ม. 3 ถ.พหลโยธิน ต.ลำตาเสา 
จ. พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์
02-14698
081-8808788
ชื่อศูนย์บริการ
โต้ง เซอร์วิส
ที่อยู่
200 ม.2 ต.คลองจิก 
จ. พระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์
035-220152
081-9129193
ชื่อศูนย์บริการ
อยุธยา ศูนย์ล้อ
ที่อยู่
1/2 ม.6 ต.ไผ่ลิง จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์
035-243165
081-7804800
ชื่อศูนย์บริการ
เฮงบ้านแพนออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่
58/21 ม.4 ต.สามกอ 
อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์
089-8107033
ชื่อศูนย์บริการ
สามยอดออโต้
ที่อยู่
150 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ถนนใหญ่ 
อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์
081-7882981
ชื่อศูนย์บริการ
ช.เจริญกลการ
ที่อยู่
345/13 ม.1 ต.ชัยนารายณ์ 
อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 15130
เบอร์โทรศัพท์
081-8512584
ชื่อศูนย์บริการ
ทวีผลศูนย์ล้อ
ที่อยู่
398 หมู่ 11 ต.ทุ่งคอก 
อ.สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 72190
เบอร์โทรศัพท์
035-560008
089-9108898
ชื่อศูนย์บริการ
สมนึกคาร์แคร์
ที่อยู่
465/1 หมู่ 3 ต.อู่ทอง 
อ.อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
เบอร์โทรศัพท์
035-564451
081-8804693
ชื่อศูนย์บริการ
โชคไพบูลย์คาร์แคร์
ที่อยู่
138 ต.ท่าพี่เลี้ยง 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 72000
เบอร์โทรศัพท์
035-545596
089-9194881
ชื่อศูนย์บริการ
ซีควิก ออโต้ เซอร์วิส
ที่อยู่
579 ม.3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์
02-7592321
081-5537953
ชื่อศูนย์บริการ
ไฮ้การยาง
ที่อยู่
371/55 ม.8 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ 
อ.เมืองสมุทปราการ จ.สมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์
02-7013315-6
089-7890590
ชื่อศูนย์บริการ
ส.รุ่งเรืองบริการ
ที่อยู่
280/9 ม.1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว 
อ.บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์
034-482310
083-1609164
ชื่อศูนย์บริการ
ฟอร์มูลา ที เค ดี
ที่อยู่
925/25-26 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์
034-422333
081-8575192
ชื่อศูนย์บริการ
สินคาร์แคร์
ที่อยู่
85 ม.5 ถนนพหลโยธิน ต.หนองไข่น้ำ 
อ.หนองแค จ. สระบุรี 18140
เบอร์โทรศัพท์
081-8521787
ชื่อศูนย์บริการ
อู่ปรีชายนต์ (ช่างกุ้ง)
ที่อยู่
103 ม.1 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช่องสะแก 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์
08-1857-2849
ชื่อศูนย์บริการ
บีเอ็ม บางนา เซอร์วิส เซ็นเตอร์
ที่อยู่
972 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา จ.กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทรศัพท์
0-2746-7202
ชื่อศูนย์บริการ
ออโต้ไวส์
ที่อยู่
349/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์
0-2102-0949
ชื่อศูนย์บริการ
สงบออโต้เซอร์วิส (05)
ที่อยู่
196/1 ม.4 ถ.รามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ 
อ.บางเขน จ.กรุงเทพฯ 10220
เบอร์โทรศัพท์
0-2522-6855-6
ชื่อศูนย์บริการ
เทคนิคยนต์
ที่อยู่
119/76 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม 
เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์
0-2519-5585
ชื่อศูนย์บริการ
ลาดพร้างยางยนต์ ออโต้แม็ก
ที่อยู่
2446 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์
0-2539-7854
ชื่อศูนย์บริการ
ตรีทอง วีล แอนด์ ไทร์
ที่อยู่
4/22 ม.4 ต.ดอกแฝก 
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์
08-7993-6828
ชื่อศูนย์บริการ
เอ็ม ที แอนด์ ดี เซอร์วิส
ที่อยู่
53 ถ.หัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์
0-2736-3877
ชื่อศูนย์บริการ
เค เอส วี ออโต้ไทร์
ที่อยู่
9/13 ม.3 ถ.ศูนย์ราชการ ต.คลองสวนพลู 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์
08-6677-2498
ชื่อศูนย์บริการ
วิริยะเซอร์วิส
ที่อยู่
219/1 ม.9 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
เบอร์โทรศัพท์
08-1721-6222
ชื่อศูนย์บริการ
พี การาจ
ที่อยู่
275/4 ม.6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
เบอร์โทรศัพท์
056-272356
ชื่อศูนย์บริการ
เม้งมอเตอร์
ที่อยู่
1176/21-22 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์
056-227353
ชื่อศูนย์บริการ
ตากฟ้าคาร์แคร์
ที่อยู่
71 ม.3 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์
08-1674-4299
ชื่อศูนย์บริการ
พี.เอส.ออโต้
ที่อยู่
265/19 ม.3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
เบอร์โทรศัพท์
097-295-0063
ชื่อศูนย์บริการ
วี.เอส.คาร์เซอร์วิส
ที่อยู่
21-23 ถ.แสงรังษี ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
เบอร์โทรศัพท์
08-6936-3336
ชื่อศูนย์บริการ
ป่าโมกแอร์
ที่อยู่
446/ก ม.5 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
เบอร์โทรศัพท์
08-0577-4434
ชื่อศูนย์บริการ
สุวรรณศรคาร์แคร์
ที่อยู่
35/2 หมู่2 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
เบอร์โทรศัพท์
081-3652315
ชื่อศูนย์บริการ
เจ.พี.อยุธยาคาร์การาจ
ที่อยู่
48 ม.4 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์
085-7157695
035-704778
ชื่อศูนย์บริการ
นพออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่
95/9 ถ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์
089-1247557
ชื่อศูนย์บริการ
วิริยะคาร์แคร์
ที่อยู่
873/1 ม.7  ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ 60160
เบอร์โทรศัพท์
08-1740-7243
ชื่อศูนย์บริการ
สุวิทย์ออโต้คาร์
ที่อยู่
18/23  ถ.แสงราษฎร์ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 60120
เบอร์โทรศัพท์
08-9269-0016
ชื่อศูนย์บริการ
ธาตรียนต์
ที่อยู่
166/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์
081-2938445
ชื่อศูนย์บริการ
ไก่คาร์แคร์ ออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่
64/1 ม.6 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
เบอร์โทรศัพท์
089-0693616
089-2105936
ชื่อศูนย์บริการ
พันเดช ศูนย์ล้อ
ที่อยู่
225/1  227 ถ.สะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์
02-897-0413
02-897-0412