คาสตรอล ได้คัดเลือกและจัดตั้งศูนย์บริการคาสตรอล ออโต้ เซอร์วิสที่ดีที่สุด เพื่อสร้าง ศูนย์บริการมาตรฐานคาสตรอล 
ซึ่งเป็นศูนย์บริการทีผ่านการประเมินมาตรฐานในการให้บริการและปฎิบัตงานตรงตามเกณฑ์ที่บริษัทฯได้กำหนด ทั้ง 19 หัวข้อการปฏิบัติงาน ภายใต้หมวดหมู่การทำงานหลัก ดังนี้;
 
- สถานที่และรูปลักษณ์ของศูนย์บริการ
- กระบวนการปฎิบัติงานและการสร้างความโปร่งใส
- เทคนิคของช่างและอุปกรณ์ในการซ่อม
- สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้ ท่านมั่นใจได้เลยว่า ท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ  รวมถึงยังอุ่นใจกับหลากหลายโปรแกรมที่เรามอบให้คุณ อาทิ บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน การรับประกันเครื่องยนต์ และการรับประกันอะไหล่
เมื่อมาใช้บริการ ที่ศูนย์บริการที่มาตรฐานคาสตรอล ทั้งหมด 34 แห่งในเขตกทม.และปริมณฑล