CASTROL CRB

ค้นหาน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของคุณ

คาสตรอล ซีอาร์บี เทอร์โบ SAE 15W-40

คาสตรอล ซีอาร์บี เทอร์โบ SAE 15W-40 สูตรใหม่ ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งมีสาร DuraShield Boosters ช่วยให้สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้มากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องทั่วไป

Castrol CRB ที่มี DuraShield Boosters สามารถป้องกันความเสียหายในเครื่องยนต์สมัยใหม่ ซึ่งมักจะสึกหรอจากการเสียดสี การเกิดเขม่าสะสม และการกัดกร่อน เพื่อคงประสิทธิภาพการปกป้องสูงสุด

คุณสมบัติ

  • ป้องการเกาะตัวของคราบเขม่า ด้วยการขจัด และลดการเกาะติดของเขม่าที่เป็นอันตรายออกจากพื้นผิวของเครื่องยนต์
  • ช่วยเพิ่มฟิล์มปกป้องบริเวณพื้นผิวของชิ้นส่วนโลหะ ที่เคลื่อนที่ ป้องกันปัญหาเครื่องยนต์เสียหาย แม้ภายใต้สภาวะการใช้งานหนักหน่วง รุนแรง และรักษาเนื้อฟิล์มให้คงสภาพ
  • เพิ่มคุณสมบัติการกระจายเขม่า และลดปัญหาการกัดกร่อน โดยการป้องกันการเสมื่อสภาพของน้ำมันจากความร้อนสูง และควบคุมการเกิดกรด

มาตรฐานรับรอง

SAE 15W-40
API CH-4

คาสตรอล ซีอาร์บี เทอร์โบ SAE 20W-50

คาสตรอล ซีอาร์บี เทอร์โบ SAE 20W-50 สูตรใหม่ ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งมีสาร DuraShield Boosters ช่วยให้สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้มากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องทั่วไป

Castrol CRB ที่มี DuraShield Boosters สามารถป้องกันความเสียหายในเครื่องยนต์สมัยใหม่ ซึ่งมักจะสึกหรอจากการเสียดสี การเกิดเขม่าสะสม และการกัดกร่อน เพื่อคงประสิทธิภาพการปกป้องสูงสุด

คุณสมบัติ

  • ป้องการเกาะตัวของคราบเขม่า ด้วยการขจัด และลดการเกาะติดของเขม่าที่เป็นอันตรายออกจากพื้นผิวของเครื่องยนต์
  • ช่วยเพิ่มฟิล์มปกป้องบริเวณพื้นผิวของชิ้นส่วนโลหะ ที่เคลื่อนที่ ป้องกันปัญหาเครื่องยนต์เสียหาย แม้ภายใต้สภาวะการใช้งานหนักหน่วง รุนแรง และรักษาเนื้อฟิล์มให้คงสภาพ
  • เพิ่มคุณสมบัติการกระจายเขม่า และลดปัญหาการกัดกร่อน โดยการป้องกันการเสมื่อสภาพของน้ำมันจากความร้อนสูง และควบคุมการเกิดกรด

มาตรฐานรับรอง

SAE 20W-50
API CH-4 

คาสตรอล ซีอาร์บี ซีเอ็นจี LA

คาสตรอล ซีอาร์บี ซีเอ็นจี LA SAE 15W-40 Low Sulfated Ash น้ำมันคุณภาพสูงที่มีปริมาณเถ้าซัลเฟตต่ำ ที่พัฒนาสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว (LNG) หรือแก๊สธรรมชาติอัด (CNG) เหมาะสำหรับเครื่องยนต์แก๊ส Cummins และ ISUZU โดยเฉพาะ

คาสตรอล ซีอาร์บี ซีเอ็นจี LA SAE 15W-40 Low Sulfated Ash สูตรพิเศษที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ มี DuraShield Boosters ช่วยเพิ่มการปกป้องสูงสุด สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

คุณสมบัติ

  • ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จึงช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์
  • ป้องกันการชำรุดเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ก่อนเวลาอันควร จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

มาตรฐานรับรอง

SAE 15W-40
API CF
Cummins CES 20074

คาสตรอล ซีอาร์บี ซีเอ็นจี MA

คาสตรอล ซีอาร์บี ซีเอ็นจี MA SAE 15W-40 Medium Sulfated Ash น้ำมันคุณภาพสูงที่มีปริมาณเถ้าซัลเฟตปานกลาง ที่พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สเหลว (LNG) หรือแก๊สธรรมชาติอัด (CNG)เหมาะสำหรับเครื่องยนต์แก๊ส Hino, Nissan UD หรือใช้สำหรับรถดัดแปลง

Castrol CRB ที่มี DuraShield Boosters สามารถป้องกันความเสียหายในเครื่องยนต์สมัยใหม่ ซึ่งมักจะสึกหรอจากการเสียดสี การเกิดเขม่าสะสม และการกัดกร่อน เพื่อคงประสิทธิภาพการปกป้องสูงสุด

คุณสมบัติ

  • ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จึงช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์
  • ป้องกันการชำรุดเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ก่อนเวลาอันควร จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

มาตรฐานรับรอง

SAE 15W-40
JASO DH-2