คาสตรอล แอคเซล แซด ลิมิเต็ด สลิป 90

น้ำมันเกียร์ผลิตจากน้ำมันปิโตรเลียมคุณภาพสูงเหมาะสำหรับใช้ในเฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดในรถยนต์และรถบรรทุกที่ต้องการมาตรฐาน GL-5 และเหมาะกับเฟืองท้ายแบบทั่วไปอีกด้วย

คุณสมบัติและการใช้งาน

  • มีค่าสัมประสิทธิความเสียดทานคงที่ ทำให้การทำงานของเผืองท้ายแบบลิมิเต็ดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดระยะการเปลี่ยนถ่าย
  • ปกป้องการสึกหรอได้ดี แม้ในสภาวะการใช้งานหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดเฟืองเกียร์

มาตรฐาน

  • API GL-5
  • Limited slip applications
  • ZF TE-ML 05C, 12C, 16E