ประกาศความเป็นส่วนตัว

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของเรา เว็บไซด์นี้จัดทำและเป็นเจ้าของโดย 
บริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัดสำนักงานจดทะเบียนที่ 183 ชั้น 23 อาคารรัจนาการ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์.66(0)2684-3555 โทรสาร.66(0)2684-3644

ทุกท่านที่ได้เข้า สู่ เว็บไซด์นี้ จะถูกจำกัดด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะกล่าวต่อไป ความทันสมัยล้ำหน้าภายใต้การดูแลและคัดสรร ให้ถือว่าทุกท่านยอมรับเงื่อนไขที่มีขึ้นดังกล่าว ข้อมูลเฉพาะของบุคคลต่างๆ ที่ส่งให้เราได้ใช้ในเว็บไซด์นี้ กรณีเว็บไซด์อื่น อาจจะมีข้อกำหนด และ เงื่อนไข ซึ่งแตกต่างไป โปรดพิจารณาตรวจสอบถึงข้อกำหนด และ เงื่อนไข แต่ละเว็บไซด์ ที่คุณจะเข้าไปด้วยตนเอง 

ภาระหน้าที่ของเราที่มีต่อคุณ

ข้อมูลต่างๆที่ปรากฎบน เว็บไซด์นี้ ไม่เป็นที่แพร่หลาย แต่เป็นความพยายามของพวกเรา ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปตามยุคสมัยให้เข้ากับ สถานการณ์ของเหตุการณ์ เฉพาะการทั่วๆไปได้ เราขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง หรือ การตัด หรือ งดเว้น คัดลอกต่างๆ ในเว็บไซด์นี้ได้ การตัดสินใจใดๆของท่านมิได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซด์นี้ แต่อยู่กับความรับผิดชอบของคุณเอง ไม่เกี่ยวข้องกับเราที่จะต้องรับผิดชอบทั้งในทางตรงและทางอ้อมหรือกรณีพิเศษ ใดๆ ในผลที่ตามมา หรือ การสูญเสีย หรือ ความเสียหายของสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเข้าไป หรือ ใช้ เว็บไซด์เกี่ยวกับข้อมูลใดๆ 

การใช้ Hyperlink

ไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือสมาชิกของพวกเราจะต้องมีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ ปรากฎลงบน เว็บไซด์รวมทั้งเว็บไซด์ต่างๆซึ่งได้รับอนุญาตให้เพิ่มเติมเข้ามาในเว็บไซด์ ของเรา หรือ ซึ่งท่านจะได้รับจากเว็บไซด์ของเรา แต่เราจะไม่ยอมรับการทำใดๆ ในการเชื่อมต่อในเว็บไซต์นั้นๆ 

การเชื่อมต่อ

ท่านจะไม่เชื่อมต่อถึงหรือติดตั้งเว็บไซด์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเราก่อน 

เครื่องหมายการค้า

ชื่อ และ สัญญลักษณ์ ของคาสตรอล ได้จดทะเบียนการค้าแล้วภายใต้ชื่อ คาสตรอลจำกัด ไม่อนุญาตทั้งทางตรงและทางอ้อม เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของคา สตรอล 

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาสาระในเว็บไซด์นี้เป็นของเรา ( ในฐานะเจ้าของเว็บไซด์ ตามที่ปรากฎข้างต้น) และอาจจะลอกเลียนแบบและใช้ประโยชน์ของบุคคลและบุคคลที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ ในทางการค้า(เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเราเป็นหนังสือก่อนหน้านี้แล้ว)ได้ 

ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งสำคัญข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะเก็บรักษาและยอมรับในข้อมูลส่วนตัวที่ปราก ฎบนเว็บไซด์นี้เท่านั้น กรณีที่ท่านได้จัดหาข้อมูลใดๆให้พวกเรา โดยท่านตกลงว่าเราจะไม่ถูกจำกัดสิทธิในข้อมูลดังกล่าว และ เราจะใช้ข้อมูลในทุกกรณีที่เราจะเลือกใช้ ข้อมูลดังกล่าวนั้นได้ โดยจะถือว่าไม่เป็นข้อมูลลับสำหรับเรา 

กฎหมายที่ใช้ควบคุมเว็บไซด์

การใช้เว็บไซด์และการดาวน์โหลด การสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขจะอยู่ภายใต้การยอมรับดูแลภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย