ประกาศตามกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและเว็บไซด์

บริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ใส่ใจดูแลเกี่ยวกับความลับของท่าน
ตามที่ท่านไว้ใจให้เราดูแล เราได้จัดเตรียมข้อมูลเฉพาะนี้แจ้งให้ท่านทราบ
เกี่ยวกับ นโยบายเฉพาะเรื่องและการปฏิบัติงานของเรา ซึ่งคุณสามารถเลือก
ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องของคุณได้บนเว็บไซด์นี้ เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การยอมรับของ
กฎหมายประเทศไทย ศาลประเทศไทยจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินข้อโต้แย้ง
ที่มีปรากฎเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ภายใต้ชื่อ เว็บไซด์ castrol.com/th เจ้าของคือ
บริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“แอสแพค”) สำนักงานจดทะเบียน
ที่ 183 ชั้น 23 อาคารรัจนาการ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
ประเทศไทย 

เก็บข้อมูลอัตโนมัติ

เราจัดกลุ่มให้ลูกค้า และ กลุ่มเฉพาะIP ข้อมูลนี้จะไม่แยกแยะเช่นข้อมูลส่วนตัว
แต่คอมพิวเตอร์จะถูกใช้ตามเจตนาของเว็บไซด์ ข้อมูลที่คุณต้องการค้น
เรารับรองสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดของเว็บไซด์ที่มีอยู่ในโลกนี้ โดยไปที่
บทวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เข้าใจในการใช้เว็บไซด์และสนองการบริการแก่ท่านได้
เราจะเลือกและเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลพิเศษเฉพาะตัว 
Cookies คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆจำนวนมากที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์คุณโดย
สืบเนื่องจากการได้เยี่ยมชมเว็บไซด์ และบางจุดที่คุณอยากรู้คุณเยี่ยมชมได้
และสามารถเก็บบันทึกได้ตามที่คุณชอบ

Cookies

เราจะใช้cookiesด้วย 2 เหตุผล
  • เป็นแนวทางช่วยในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์ของเราให้มีประโยชน์
  • เก็บบันทึกไฟล์ที่ชอบไว้เป็นข้อมูลส่วนตัว
มีอยู่ 4 แบบที่ใช้อยู่บนเว็บไซด์นี้ 
Session Cookies
เป็น cookies ชั่วคราวมีไว้จนกว่าข้อมูลลับเฉพาะของคุณจะถูกยกเลิก เราจะใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลในการจัดการในหน้าต่อหน้าเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้
มาเมื่อรูปแบบสมบูรณ์ทุกด้านทั้งหมดแล้ว

Web Analytics Cookies
Cookies ที่ช่วยรวมรวมสถิติตามคำสั่งในการจัดการกับเว็บไซด์ของคุณ เช่น
ข้อมูลที่ถูกต้องตามแนวทางที่ได้รับและแนะนำรูปแบบเฉพาะได้ เหล่านี้จะคงไว้
จะไม่ถูกยกเลิก จนกว่าข้อมูลเฉพาะถูกปิดและหมดอายุเมื่อครบ 2 ปี อย่างน้อย
จนกว่าคุณจะได้ท่องเว็บภายใน 2 ปี อย่างเพลิดเพลินเหมือนเพิ่งเริ่มใหม่อีก2ปี

Information Cookie
Cookies นี้อนุญาตเฉพาะสมาชิกหากคุณมีคำตอบคำถามอย่างไรในคำสั่งที่
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาปรากฎให้ท่านดู เช่นว่า ถ้าคุณได้ตรวจสอบ cookies นี้
แล้วรับรองว่าไม่ต้องสอบถามใหม่อีกเหล่านี้ก็จะคงไว้หมายถึงข้อมูลนี้จะไม่ถูก
ยกเลิกไป จนกว่าข้อมูลเฉพาะได้ปิดหรือหมดเวลาภายใน2เดือน 
Member Cookie
Cookie นี้ใช้จัดหาและให้บริการแก่บรรดาสมาชิก โดยคงไว้จะไม่ยกเลิกจนกว่า
ข้อมูลเฉพาะนี้จะถูกปิดและ หมดอายุลงภายใน 2 เดือน คุณยังคงใช้ประโยชน์
เว็บไซต์นี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจนกว่าจะถูกปิดไป 
การหยุด cookies นี้โดยจัดการให้มีการยกเลิก โดยการอ้างถึงข้อมูลเฉพาะ
ของคุณตาม อินเตอร์เนท ในบางกรณี cookies อาจทำให้ไซต์บางไซต์
การปฏิบัติงานลดลงได้ หรือป้องกันข้อมูลที่เข้ามาตามเงื่อนไขที่คุณเลือกได้ 
cookies ยังง่ายที่จะยกเลิก ข้อมูลเฉพาะของคุณบนอินเตอร์เนท อย่างไร
ก็ตามความหมายนี้แม้คุณกำหนด แน่นอนว่าจะไม่สงวนไว้ด้วย
ข้อมูลนอกจากนี้หาได้ที่ www.aboutcookies.org.จะเชื่อมต่อคุณไปที่เว็บไซด์
อื่นๆมีปรากฎมีบนเครื่องคุณ บริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของ เว็บไซด์www.aboutcookies.org 

ข้อมูลและการนำไปใช้

เมื่อคุณต้องการข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ เราจำต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อ
คุณส่งอีเมล์ มาถึงเราหรือสมาชิกเรา เพื่อข่าวสารหรือข้อมูล เราต้องการ
อีเมล์แอดเดรสและข้อมูลสมาชิกส่วนตัวของคุณอย่างจำกัด แบบของชื่อและ
ลำดับของสัญญา ถ้าคุณต้องการเลือกซื้อ ข้อมูล สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
โดยทั่วไป เราจะต้องขอข้อมูลทางการเงินคุณด้วย คุณต้องการว่าจ้างเกี่ยวกับ
การบริการ หรือผลิตภัณฑ์ เราต้องการข้อมูลเฉพาะตัวคุณ เช่น การศึกษา 
การจ้างงาน ครอบครัว สถานะการเงิน เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
ผลิตภัณฑ์ บริการตามแบบฟอร์มที่คุณต้องการ ถ้าเราต้องการข้อมูลลับของคุณ
เรารับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บและใช้อย่างเคร่งครัด ด้วยหลัก
”ความสมเหตุสมควรตามกฎหมาย” ในข้อมูลลับและต้องป้องกัน 
เราจะไม่ส่งข้อมูลให้บุคคลอื่นๆนอกกลุ่ม บีพี เว้นจะได้รับอนุญาตจากคุณ 
ตั้งแต่ บีพี เริ่มเปิดเชื่อมเครือข่ายในโลกข้อมูลที่ได้รับถูกถ่ายโอนไปที่อื่น 
นอกจากประเทศไทย ทั้งหมดนี้ หรืออื่นๆที่เผยแพร่ออกไป จะคงอยู่ภายใต้
ระบบความปลอดภัย ในการควบคุม ด้วยการคลิ๊กไปที่ปุ่ม”ข้าพเจ้ายอมรับ”
ที่คุณเสนอข้อมูลภายหลังกลับมาใช้บริการอีก โดยยินยอมในการโอนข้อมูลนั้น
ถ้าวัตถุประสงค์เราจะหาใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้ข้อมูลหลักที่มีจัดหาไว้
เราจะขออนุญาตคุณ คุณเลือกที่จะอนุญาตไว้ล่วงหน้าโดยมีไว้ในกล่อง
‘opt-in’ ที่เป็นจุดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่สงวนไว้

ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อวัตถุประสงค์เป็นข้อเสนอการให้บริการ ภายหลังจาก แบ่งแยก
ลักษณะกลุ่มเราไม่เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับคุณมากกว่าที่มีอยู่ข้างต้น 

การเข้าไปในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือถ้ามีคำถามอื่นๆ
เกี่ยวกับข้อมูลด้านนโยบายเฉพาะของบริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์)จำกัด
ให้ อีเมล์ csu_th@se1.bp.com หรือส่งจดหมายไปที่ บริษัท แอสแพค ออยล์ 
(ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 183 ชั้น 23 อาคารรัจนาการ ยานนาวา สาทร
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
เราได้จัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเป็นสำเนาและรักษาไว้ไว้ให้คุณ 
ภายใน 40 วัน เราจะเสาะหาข้อมูลเฉพาะของคุณและเราจะให้คุณโต้แย้ง
ข้อมูลของเราและท่านได้เป็นพิเศษ คุณมีข้อมูลโดย ลบข้อมูล ทำให้ถูกต้อง
ปรับปรุงทำให้สมบูรณ์ เราสงวนสิทธิที่ปฏิเสธในการคัดลอกสำเนาข้อมูลเฉพาะ
โดยแจ้งเหตุผลของเราต่อคุณได้ คุณสามารถที่จะ ไม่รับการตัดสินใจของเรา
ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

การเปิดเผยและทางเลือกลูกค้าข้อมูล

ถึงคุณจะไม่ใช่สมาชิกหรือใช้บริการopt-out ได้ตลลอดเวลา ข้อมูลต่างๆที่
opt-out มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ บีพีไซต์ โดยทั่วไปจะเป็นการทำอย่าง
ง่ายๆ ข้อมูลส่วนตัวที่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสถานะ เราจะหาให้คุณ
ด้วยความหมายของ opt-out ด้วยการแนะนำในกล่องของแต่ละจุดของเว็บไซด์ 
ที่เกี่ยวกับข้อมูลของบุคคล โดยส่ง อีเมล์ csu_th@se1.bp.com)หรือส่ง
จดหมายไปที่ บริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 183 ชั้น 23
อาคารรัจนาการ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
ข้อมูลส่วนตัวใดเป็นข้อมูลส่วนตัวคุณ แตกต่างไปตามสถานะเราจะเสนอให้
โอกาสคุณอนุญาตให้เปิดเผยก่อน 

เยาวชน

บริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด เราสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครอง มี
หน้าที่ปกป้องดูแล ในการทำกิจกรรมที่น่าสนใจของพวกเขา เราจะไม่เก็บข้อมูล
ของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่ตั้งเป้าหมายเว็บไซด์เราเพื่อเยาวชน
อายุต่ำกว่า 13 ปี 

ความปลอดภัย

เรามีนโยบายเรื่องความปลอดภัย กฎระเบียบ มีเครื่องมือป้องกันตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ การป้องกันตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ในการ
ใช้เว็บไซต์ มีระบบความปลอดภัยกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการเข้าไปโดยไม่ชอบ
และไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือเปิดเผยโดยไร้อำนาจเปลี่ยนแปลง และจะ
ทำให้เสียหายโดยผิดกฎหมายหรือเป็นเหตุให้ข้อมูลสูญหายโดยบังเอิญได้
ในปัจจุบันเราไม่ให้ลูกค้าเลือกใช้วิธีการโอนข้อมูลส่วนตัวถึงเรา 

ความร่วมมือของบุคคล

นโยบายเฉพาะของเรา คือการร้องเรียนด้วยวิธีการต่อไป : พรบ.การป้องกันข้อมูล
ข่าวสารของ UK 1998, EU Directive Protection 95/46/EC และ EU
Directive on Personal Data in Electronic Communication02/58/EC
ตามคำสั่งชั่วคราวเรื่องนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะตามวิธีการข้างต้น เราคือ
ผู้ยอมรับกระบวนการประเมินตัวเอง เป็นอิสระต่อ “ Data Protection
Authority supervision “ โดย UK Information Commissioner
ข้อมูลเฉพาะที่จดทะเบียน คือ หัวข้อการแก้ไขและเราขอแนะนำให้ตรวจ
ข้อบังคับและข้อมูลเฉพาะส่วนตัว

Hyperlinks

คาสตรอล เว็บไซต์จะเชื่อมต่อกับข้อมูลเว็บไซต์อื่นเพื่อความสะดวกข้อมูลของ
คุณ เมื่อคุณเข้าไปเชื่อมต่อคุณจะออกจากคาสตรอล เว็บไซต์ บริษัท แอสแพค
ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่ดูและเว็บไซต์ผู้อื่นที่เกี่ยวกับการกระทำนั้นๆ
ซึ่งต่างจากบีพี เราหรือตัวแทนไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเว็บไซต์บุคคลอื่น คำประกาศ
ของเฉพาะของบริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่รวมข้อมูลส่วนตัว
ที่คุณเลือกที่จะให้กับเว็บไซต์อื่นเราสนับสนุนให้ทบทวนนโยบายเฉพาะของ
บริษัทอื่นๆก่อนยอมรับข้อมูลส่วนตัวบริษัททั่วไปอาจจะเลือกแลกข้อมูลส่วนตัว
กับเรา แต่การแลกข้อมูลนั้นจะถูกกำหนดโดยมีนโยบายของเฉพาะของบริษัทด้วย