IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. แบรนด์สำหรับอุตสาหกรรม
  4. ไฮซอล
  5. ไฮซอล เอ็กซ์บีบี

คาสตรอล ไฮซอล เอ็กซ์บีบี

ความเสถียรของระบบที่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ

ความเสถียรของระบบที่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ

น้ำมันตัดกลึงคาสตรอล ไฮซอล เอ็กซ์บีบี ให้ความเสถียรของระบบในระยะยาวด้วยการบำรุงรักษาน้อยที่สุดและไม่กระทบต่อคุณภาพ เหมาะสำหรับการตัดเหล็กหล่อและเหล็กโลหะผสมต่ำ และเหมาะสำหรับระบบศูนย์กลางขนาดใหญ่และเครื่องจักรที่มีอ่างน้ำมันเครื่องเดียว

ดูว่าคาสตรอล ไฮซอล เอ็กซ์บีบี สามารถช่วยลดการเสื่อมประสิทธิภาพได้อย่างไร

จวบจนปัจจุบัน น้ำมันตัดกลึงสำหรับโลหะเหล็กจำเป็นต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ดี เช่น การหลีกเลี่ยงอายุการใช้งานที่สั้นของอ่างน้ำมันเครื่อง การใช้สารเพิ่มคุณภาพเพิ่มขึ้น การติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา กลิ่นและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ อาทิ อัตราการปฏิเสธที่สูง

เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การดูแลดังกล่าว น้ำมันตัดกลึงแบบเดิมจึงประกอบด้วยสารที่ปลดปล่อยโบรอนและฟอร์มัลดีไฮด์ แต่การใช้สารเคมีเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่เป็นไปตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

ในการดำเนินการเพื่อปรับสมดุลอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของคาสตรอลจึงได้คิดค้นเอ็กซ์บีบีขึ้นมา ซึ่งเป็นวิธีการกำหนดสูตรเฉพาะที่ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันตัดกลึงโดยไม่ต้องใช้สารเพิ่มคุณภาพ

 

ตอนนี้คุณสามารถตัดการลดทอนประสิทธิภาพออกไปได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของคาสตรอลได้รับมือกับความท้าทายที่ขัดแย้งกันเหล่านี้เมื่อทำการตัดเฉือนโลหะผสมเหล็ก โดยการนำเสนอคาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 35 เอ็กซ์บีบี สูตรนี้ใช้เทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพเสริมความยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมนี้จะรักษาค่า pH ให้อยู่ในระดับคงที่ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการผลิตที่คงที่นานกว่าน้ำมันตัดกลึงมาตรฐานอื่น ๆ*

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 35 เอ็กซ์บีบี ยังปราศจากโบรอนและไบโอไซด์ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยในตัวเอง

คาสตรอล ไฮซอล เอ็กซ์บีบี ช่วยให้น้ำมันตัดกลึงมีอายุที่ยาวนานสำหรับความเสถียรของระบบ ด้วยการบำรุงรักษาน้อยที่สุดและไม่ลดทอนคุณภาพ เหมาะสำหรับการตัดเหล็กหล่อและเหล็กอัลลอยระดับกลาง-ต่ำ เหมาะสำหรับระบบศูนย์กลางขนาดใหญ่และเครื่องจักรที่มีอ่างน้ำมันเครื่องเดียว

 

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 35 เอ็กซ์บีบี รักษาค่าความเป็นกรดด่างที่ระดับคง ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้ประสิทธิภาพการผลิตที่สม่ำเสมอ
*ได้รับการพิสูจน์จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและพบในสภาพการผลิตจริง
คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 35 เอ็กซ์บีบี

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของคาสตรอลได้รับมือกับความท้าทายที่ขัดแย้งกันเหล่านี้เมื่อทำการตัดเฉือนโลหะผสมเหล็ก โดยการนำเสนอคาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 35 เอ็กซ์บีบี สูตรนี้ใช้เทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพเสริมความยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมนี้จะรักษาค่า pH ให้อยู่ในระดับคงที่ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการผลิตที่คงที่นานกว่าน้ำมันตัดกลึงมาตรฐานอื่น ๆ*

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 35 เอ็กซ์บีบี ยังปราศจากโบรอนและไบโอไซด์ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยในตัวเอง

 

*ได้รับการพิสูจน์จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและพบในสภาพการผลิตจริง
คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 36 เอ็กซ์บีบี

น้ำมันตัดกลึงปราศจากโบรอนและไบโอไซด์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสำหรับโลหะผสมเหล็ก แต่ก็ใช้กับงานอะลูมิเนียมบางประเภทได้ คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 36 เอ็กซ์บีบี ได้รับการทดลองและทดสอบโดยผู้จัดการโรงงาน และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาระดับค่า pH

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 36 เอ็กซ์บีบี ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการเกิดฟองในสภาวะน้ำอ่อน และเหมาะสำหรับระบบศูนย์กลางขนาดใหญ่และเครื่องจักรที่มีอ่างน้ำมันเครื่องเดียว

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 37 เอ็กซ์บีบี

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 37 เอ็กซ์บีบี ได้รับการได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการตัดเฉือนที่ดีสำหรับโลหะผสมที่หลากหลายทั้งอะลูมิเนียม เหล็ก อินโคเนล และไทเทเนียม* เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดทั่วไป การเจียรการ คว้านรู และการเจาะ - และให้ประสิทธิภาพการกลึงที่ยาวนานขึ้น พื้นผิวที่เหนือกว่า และคุณภาพชิ้นส่วนประกอบที่ดีขึ้น

คาสตรอล ไฮซอล 37 เอ็กซ์บีบี รักษาค่า pH ให้คงที่นานกว่า ด้วยการใช้เทคโนโลยีเอ็กซ์บีบีของคาสตรอล ซึ่งเป็นการคิดค้นสูตรที่ไม่มีสารปลดปล่อยโบรอนและฟอร์มัลดีไฮด์**  จะทำให้การตัดเฉือนปลอดภัยและสม่ำเสมอโดยใช้สารเพิ่มคุณภาพน้อยกว่าถึง 90%

 
* ได้รับการพิสูจน์จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและเงื่อนไขการผลิตจริง
** อาจมีร่องรอยของสารปลดปล่อยโบรอนและฟอร์มัลดีไฮด์
คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี

น้ำมันตัดกลึงโลหะยุคถัดไปที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการบินและได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรายใหญ่ 

ให้ประสิทธิภาพการตัดเฉือนที่ยาวนานด้วยการลดการเติมไบโอไซด์ถึง 90%1 คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี ช่วยให้ผู้ผลิตได้พื้นผิวที่ดีขึ้น2 เป็นสูตรที่ไม่มีสารปลดปล่อยโบรอนและฟอร์มัลดีไฮด์3  ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตอากาศยานมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

น้ำมันตัดกลึงชนิดละลายได้นี้ถูกออกแบบมาสำหรับงานกัด งานบด งานกลึง งานเจาะ งานคว้าน งานเจาะงานคว้านโลหะอะลูมิเนียมและไทเทเนียมและเหมาะสำหรับงานกัดโลหะผสมเหล็ก

 

1 คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี มีประสิทธิภาพเหนือกว่าน้ำมันตัดกลึงอื่น ๆ ในการทดสอบความคงตัวของอิมัลชันในห้องปฏิบัติการ ลูกค้าสามารถกำจัดการใช้ไบโอไซด์และสารฆ่าเชื้อราได้โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
2 การทดสอบแรงบิดแบบต๊าปเกลียวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าตัวเลือกน้ำมันทั่วไป ซึ่งโดยทั่วไปจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือและทำให้ผิวงานดีขึ้น ผลลัพธ์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากคำชมของลูกค้าว่าคาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี นั้นมีประสิทธิภาพดีกว่าน้ำมันตัดกลึงอื่น ๆ
3 อาจมีร่องรอยของโบรอน
คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 50 เอ็กซ์บีบี

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 50 เอ็กซ์บีบี เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดละลายน้ำได้ประสิทธิภาพสูงที่สามารถใช้ได้กับโลหะผสมขั้นสูงและวัสดุเหล็ก แต่ยังคงได้มาตรฐานล่าสุด เช่น ปราศจากสารปลดปล่อยโบรอนหรือฟอร์มัลดีไฮด์

เข้ากันได้กับอะลูมิเนียมและโลหะผสมเหล็ก ไฮซอล เอสแอล 50 เอ็กซ์บีบี ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและการผลิต ลดของเสีย ลดการใช้น้ำมันตัดกลึง และให้ประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

 

*ได้รับการพิสูจน์จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและพบในสภาพการผลิตจริง