IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. แบรนด์สำหรับอุตสาหกรรม
  4. ไฮซอล
  5. ไฮซอล เอ็กซ์บีบี

คาสตรอล ไฮซอล เอ็กซ์บีบี

ความเสถียรของระบบที่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ

ความเสถียรของระบบที่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ

น้ำมันตัดกลึงคาสตรอล ไฮซอล เอ็กซ์บีบี ให้ความเสถียรของระบบในระยะยาวด้วยการบำรุงรักษาน้อยที่สุดและไม่กระทบต่อคุณภาพ เหมาะสำหรับการตัดเหล็กหล่อและเหล็กโลหะผสมต่ำ และเหมาะสำหรับระบบศูนย์กลางขนาดใหญ่และเครื่องจักรที่มีอ่างน้ำมันเครื่องเดียว

ดูว่าคาสตรอล ไฮซอล เอ็กซ์บีบี สามารถช่วยลดการเสื่อมประสิทธิภาพได้อย่างไร

จวบจนปัจจุบัน น้ำมันตัดกลึงสำหรับโลหะเหล็กจำเป็นต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ดี เช่น การหลีกเลี่ยงอายุการใช้งานที่สั้นของอ่างน้ำมันเครื่อง การใช้สารเพิ่มคุณภาพเพิ่มขึ้น การติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา กลิ่นและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ อาทิ อัตราการปฏิเสธที่สูง

เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การดูแลดังกล่าว น้ำมันตัดกลึงแบบเดิมจึงประกอบด้วยสารที่ปลดปล่อยโบรอนและฟอร์มัลดีไฮด์ แต่การใช้สารเคมีเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่เป็นไปตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

ในการดำเนินการเพื่อปรับสมดุลอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของคาสตรอลจึงได้คิดค้นเอ็กซ์บีบีขึ้นมา ซึ่งเป็นวิธีการกำหนดสูตรเฉพาะที่ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันตัดกลึงโดยไม่ต้องใช้สารเพิ่มคุณภาพ

 

ตอนนี้คุณสามารถตัดการลดทอนประสิทธิภาพออกไปได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของคาสตรอลได้รับมือกับความท้าทายที่ขัดแย้งกันเหล่านี้เมื่อทำการตัดเฉือนโลหะผสมเหล็ก โดยการนำเสนอคาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 35 เอ็กซ์บีบี สูตรนี้ใช้เทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพเสริมความยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมนี้จะรักษาค่า pH ให้อยู่ในระดับคงที่ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการผลิตที่คงที่นานกว่าน้ำมันตัดกลึงมาตรฐานอื่น ๆ*

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 35 เอ็กซ์บีบี ยังปราศจากโบรอนและไบโอไซด์ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยในตัวเอง

คาสตรอล ไฮซอล เอ็กซ์บีบี ช่วยให้น้ำมันตัดกลึงมีอายุที่ยาวนานสำหรับความเสถียรของระบบ ด้วยการบำรุงรักษาน้อยที่สุดและไม่ลดทอนคุณภาพ เหมาะสำหรับการตัดเหล็กหล่อและเหล็กอัลลอยระดับกลาง-ต่ำ เหมาะสำหรับระบบศูนย์กลางขนาดใหญ่และเครื่องจักรที่มีอ่างน้ำมันเครื่องเดียว

 

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 35 เอ็กซ์บีบี รักษาค่าความเป็นกรดด่างที่ระดับคง ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้ประสิทธิภาพการผลิตที่สม่ำเสมอ
*ได้รับการพิสูจน์จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและพบในสภาพการผลิตจริง
คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 35 เอ็กซ์บีบี
คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 36 เอ็กซ์บีบี
คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 37 เอ็กซ์บีบี
คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี
คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 50 เอ็กซ์บีบี
คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 35 เอ็กซ์บีบี

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของคาสตรอลได้รับมือกับความท้าทายที่ขัดแย้งกันเหล่านี้เมื่อทำการตัดเฉือนโลหะผสมเหล็ก โดยการนำเสนอคาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 35 เอ็กซ์บีบี สูตรนี้ใช้เทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพเสริมความยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมนี้จะรักษาค่า pH ให้อยู่ในระดับคงที่ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการผลิตที่คงที่นานกว่าน้ำมันตัดกลึงมาตรฐานอื่น ๆ*

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 35 เอ็กซ์บีบี ยังปราศจากโบรอนและไบโอไซด์ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยในตัวเอง

 

*ได้รับการพิสูจน์จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและพบในสภาพการผลิตจริง
คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 36 เอ็กซ์บีบี

น้ำมันตัดกลึงปราศจากโบรอนและไบโอไซด์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสำหรับโลหะผสมเหล็ก แต่ก็ใช้กับงานอะลูมิเนียมบางประเภทได้ คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 36 เอ็กซ์บีบี ได้รับการทดลองและทดสอบโดยผู้จัดการโรงงาน และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาระดับค่า pH

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 36 เอ็กซ์บีบี ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการเกิดฟองในสภาวะน้ำอ่อน และเหมาะสำหรับระบบศูนย์กลางขนาดใหญ่และเครื่องจักรที่มีอ่างน้ำมันเครื่องเดียว

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 37 เอ็กซ์บีบี

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 37 เอ็กซ์บีบี ได้รับการได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการตัดเฉือนที่ดีสำหรับโลหะผสมที่หลากหลายทั้งอะลูมิเนียม เหล็ก อินโคเนล และไทเทเนียม* เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดทั่วไป การเจียรการ คว้านรู และการเจาะ - และให้ประสิทธิภาพการกลึงที่ยาวนานขึ้น พื้นผิวที่เหนือกว่า และคุณภาพชิ้นส่วนประกอบที่ดีขึ้น

คาสตรอล ไฮซอล 37 เอ็กซ์บีบี รักษาค่า pH ให้คงที่นานกว่า ด้วยการใช้เทคโนโลยีเอ็กซ์บีบีของคาสตรอล ซึ่งเป็นการคิดค้นสูตรที่ไม่มีสารปลดปล่อยโบรอนและฟอร์มัลดีไฮด์**  จะทำให้การตัดเฉือนปลอดภัยและสม่ำเสมอโดยใช้สารเพิ่มคุณภาพน้อยกว่าถึง 90%

 
* ได้รับการพิสูจน์จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและเงื่อนไขการผลิตจริง
** อาจมีร่องรอยของสารปลดปล่อยโบรอนและฟอร์มัลดีไฮด์
คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี

น้ำมันตัดกลึงโลหะยุคถัดไปที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการบินและได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรายใหญ่ 

ให้ประสิทธิภาพการตัดเฉือนที่ยาวนานด้วยการลดการเติมไบโอไซด์ถึง 90%1 คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี ช่วยให้ผู้ผลิตได้พื้นผิวที่ดีขึ้น2 เป็นสูตรที่ไม่มีสารปลดปล่อยโบรอนและฟอร์มัลดีไฮด์3  ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตอากาศยานมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

น้ำมันตัดกลึงชนิดละลายได้นี้ถูกออกแบบมาสำหรับงานกัด งานบด งานกลึง งานเจาะ งานคว้าน งานเจาะงานคว้านโลหะอะลูมิเนียมและไทเทเนียมและเหมาะสำหรับงานกัดโลหะผสมเหล็ก

 

1 คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี มีประสิทธิภาพเหนือกว่าน้ำมันตัดกลึงอื่น ๆ ในการทดสอบความคงตัวของอิมัลชันในห้องปฏิบัติการ ลูกค้าสามารถกำจัดการใช้ไบโอไซด์และสารฆ่าเชื้อราได้โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
2 การทดสอบแรงบิดแบบต๊าปเกลียวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าตัวเลือกน้ำมันทั่วไป ซึ่งโดยทั่วไปจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือและทำให้ผิวงานดีขึ้น ผลลัพธ์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากคำชมของลูกค้าว่าคาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี นั้นมีประสิทธิภาพดีกว่าน้ำมันตัดกลึงอื่น ๆ
3 อาจมีร่องรอยของโบรอน
คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 50 เอ็กซ์บีบี

คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 50 เอ็กซ์บีบี เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดละลายน้ำได้ประสิทธิภาพสูงที่สามารถใช้ได้กับโลหะผสมขั้นสูงและวัสดุเหล็ก แต่ยังคงได้มาตรฐานล่าสุด เช่น ปราศจากสารปลดปล่อยโบรอนหรือฟอร์มัลดีไฮด์

เข้ากันได้กับอะลูมิเนียมและโลหะผสมเหล็ก ไฮซอล เอสแอล 50 เอ็กซ์บีบี ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและการผลิต ลดของเสีย ลดการใช้น้ำมันตัดกลึง และให้ประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

 

*ได้รับการพิสูจน์จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและพบในสภาพการผลิตจริง