IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. แบรนด์สำหรับอุตสาหกรรม
  4. อะลูซอล
  5. อะลูซอล เอ็กซ์บีบี

คาสตรอล อะลูซอล เอ็กซ์บีบี

การตัดกลึงอะลูมิเนียมโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ

การตัดกลึงอะลูมิเนียมโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ

คาสตรอล อะลูซอล เอ็กซ์บีบี น้ำมันตัดกลึงที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่แม่นยำในการตัดเฉือนอะลูมิเนียมโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการผลิตของคุณหรือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนอเนกประสงค์สำหรับโลหะผสมอะลูมิเนียมและเหล็กอัลลอยระดับกลาง-ต่ำ และเหมาะสำหรับระบบศูนย์กลางขนาดใหญ่และเครื่องจักรที่มีอ่างน้ำมันเครื่องเดียว

ดูว่าคาสตรอล อลูซอล เอ็กซ์บีบี สามารถช่วยลดการเสื่อมประสิทธิภาพได้อย่างไร

จวบจนกระทั่งปัจจุบัน น้ำมันตัดกลึงอะลูมิเนียมจำเป็นต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เช่น การหลีกเลี่ยงอายุการใช้งานของอ่างน้ำมันเครื่องเดี่ยวที่ไม่ดี การใช้สารเพิ่มคุณภาพเพิ่มขึ้น การติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา มีกลิ่นเหม็น และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของชิ้นส่วนประกอบอะลูมิเนียมจากการตัดกลึง

เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การดูแลดังกล่าว น้ำมันตัดกลึงแบบเดิมจึงประกอบด้วยสารที่ปลดปล่อยโบรอนและฟอร์มัลดีไฮด์ แต่การใช้สารเคมีอันตรายเหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขอนามัยและความปลอดภัย

ในการดำเนินการเพื่อปรับสมดุลอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของคาสตรอลจึงได้คิดค้นเอ็กซ์บีบีขึ้นมา ซึ่งเป็นวิธีการกำหนดสูตรเฉพาะที่ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันตัดกลึงโดยไม่ต้องใช้สารเพิ่มคุณภาพ

 

ตอนนี้คุณสามารถตัดการลดทอนประสิทธิภาพออกไปได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของคาสตรอลได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่ขัดแย้งกันเหล่านี้

คาสตรอล อะลูซอล เอสแอล 51 เอ็กซ์บีบี ได้รับการได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาค่า pH ให้อยู่ในระดับคงที่และประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องนานกว่าน้ำมันตัดกลึงอะลูมิเนียมมาตรฐานอื่น ๆ* และแสดงให้เห็นว่าสามารถขจัดวัสดุที่เป็นกรดได้มากขึ้นถึง 33%** ดังนั้นจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันตัดกลึง ซึ่งหมายถึงมีการแทรกแซงน้อยลงและลดเวลาหยุดทำงาน

 

 

คาสตรอล อะลูซอล เอสแอล 51 เอ็กซ์บีบี ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถขจัดวัสดุที่เป็นกรดได้มากขึ้นถึง 33%**
**ขึ้นอยู่กับการไทเทรตน้ำมันตัดกลึง 9 ชนิดจนกว่าค่า pH จะถึง 8.5

คาสตรอล อะลูซอล เอสแอล 51 เอ็กซ์บีบี

คาสตรอล อะลูซอล เอสแอล 51 เอ็กซ์บีบี ได้รับการได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาค่า pH ให้อยู่ในระดับคงที่และประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องนานกว่าน้ำมันตัดกลึงอะลูมิเนียมมาตรฐานอื่น ๆ* และแสดงให้เห็นว่าสามารถขจัดวัสดุที่เป็นกรดได้มากขึ้นถึง 33%** ดังนั้นจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันตัดกลึง ซึ่งหมายถึงมีการแทรกแซงน้อยลงและลดเวลาหยุดทำงาน

เทคโนโลยีเอ็กซ์บีบีของคาสตรอลให้ประสิทธิภาพที่ยาวนานและสภาพการทำงานที่เสถียรอันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ โดยไม่มีสารที่ปล่อยโบรอนหรือฟอร์มัลดีไฮด์

 

*ได้รับการพิสูจน์จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและพบในสภาพการผลิตจริง
**ขึ้นอยู่กับการไทเทรตน้ำมันตัดกลึง 9 ชนิดจนกว่าค่า pH จะถึง 8.5
คาสตรอล อะลูซอล เอสแอล 61 เอ็กซ์บีบี

ในการทดสอบในห้องปฏิบัติการ อะลูซอล เอสแอล 61 เอ็กซ์บีบี ได้รับการได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาค่า pH ให้คงที่ได้นานกว่าน้ำมันตัดกลึงอื่น ๆ ถึง 44%* โดยไม่ต้องใช้สารที่ปลดปล่อยโบรอนและฟอร์มัลดีไฮด์

คาสตรอล อะลูซอล เอสแอล 61 เอ็กซ์บีบี สามารถขจัดวัสดุที่เป็นกรดได้มากกว่าน้ำมันทั่วไปตัวอื่น ๆ ถึง 44%** เหมาะสำหรับการตัดเฉือนอเนกประสงค์สำหรับอะลูมิเนียมอัลลอยกับเหล็กอัลลอยระดับกลาง-ต่ำ และเหมาะสำหรับทั้งระบบอ่างน้ำมันเครื่องกลางขนาดใหญ่และอ่างเดี่ยว

ถูกออกแบบมาเพื่อลดฟองในสภาพน้ำอ่อน

 

*อิงตามการไทเทรตน้ำมันตัดกลึง 10 ชนิดจนกระทั่งค่า pH ถึง 8.5
**ได้รับการพิสูจน์ในการทดสอบในห้องปฏิบัติการและพบในสภาพการผลิตจริง