IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. แบรนด์น้ำมันเครื่อง
  4. คาสตรอล เวคตอน

คาสตรอล เวคตอน พร้อม SYSTEM PRO TECHNOLOGY™

คาสตรอล เวคตอน พร้อม System Pro Technology™ มีการสำรองประสิทธิภาพพิเศษที่ช่วยป้องกันการสลายตัวของน้ำมัน

System Pro Technology

เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของน้ำมันที่มีประโยชน์

System Pro Technology

รถบรรทุกสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ให้แรงบิดให้สูงขึ้นถึง 30% แต่ก็นำมาซึ่งอุณหภูมิและความดันของเครื่องยนต์สูงขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและน้ำมันที่หนาขึ้น เพิ่มการสะสมของตะกอน และการสูญเสียอย่างรวดเร็วของปริมาณสำรองที่ควบคุมกรดของน้ำมัน ทั้งหมดนี้ทำให้น้ำมันสลายตัวเร็วยิ่งขึ้นและลดอายุการใช้งานของน้ำมันลง

คาสตรอลได้พัฒนาเวคตอนที่มี System Pro Technology™ ใหม่ซึ่งมีการสำรองประสิทธิภาพพิเศษที่ต่อต้านการสลายตัวของน้ำมัน โดยช่วยควบคุมการเกิดออกซิเดชัน ลดการสะสมตัว ทำลายกรดที่เป็นอันตราย และปรับให้เข้ากับอุณหภูมิที่สูงขึ้น เพื่อคงความหนืดเอาไว้ นั่นหมายถึงอายุการใช้งานของน้ำมันที่ยาวนานขึ้น ที่ทำให้คุณสามารถยึดตามรอบการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสูงสุด

สภาพเครื่องยนต์สุดขีดกับ SYSTEM PRO TECHNOLOGYTM

 

ความรุนแรงของแรงบิดเพิ่มขึ้นพร้อมกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันสามารถนำไปสู่สภาวะการทำงานที่เร่งภาวะดังต่อไปนี้:

ออกซิเดชัน

ออกซิเดชัน

อุณหภูมิสูงสามารถเร่งอัตราการเกิดออกซิเดชันและทำให้น้ำมันหนาขึ้น ซึ่งจะลดการไหลของน้ำมันไปสู่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญต่าง ๆ

System Pro Technology™  ต่อต้านออกซิเดชันและน้ำมันหนาเพื่อช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของคุณจากความเสียหายจากความร้อน

 

การสะสมตัว

การสะสมตัว

การสะสมของตะกอนที่เพิ่มขึ้นสามารถลดประสิทธิภาพและเพิ่มการระเบิดได้

System Pro Technology™  ควบคุมการสะสมตัวที่เป็นอันตรายเหล่านี้โดยช่วยรักษาความสะอาดของลูกสูบ

การสึกกร่อน

การสึกกร่อน

การลดลงอย่างรวดเร็วของปริมาณสำรองที่ควบคุมกรดของน้ำมันสามารถทำให้พื้นผิวมีความเสี่ยงต่อการสึกกร่อน

System Pro Technology™  ปกป้องพื้นผิวจากการสึกกร่อนโดยช่วยต่อต้านกรด

กลุ่มผลิตภัณฑ์คาสตรอล เวคตอน - สำรองประสิทธิภาพสูงสุด 45%*

การเพิ่มประสิทธิภาพคาสตรอล เวคตอน ตามประเภท

การเพิ่มประสิทธิภาพคาสตรอล เวคตอน ตามประเภท
*อิงตามการทดสอบที่ดำเนินการโดย 81% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์คาสตรอล เวคตอนทั้งหมดตามปริมาตร โดยพิจารณาจากยอดขาย 12 เดือนจนถึงมีนาคม 2560