IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. แบรนด์น้ำมันเครื่อง
  4. พันธมิตรรถจักรยานยนต์
  5. โมโต กุซซี่

โมโต กุซซี่ เลือกคาสตรอล เพาเวอร์วัน เรซซิ่ง

คาสตรอล เพาเวอร์วัน เรซซิ่ง และโมโต กุซซี่

อัตราเร่งสูงสุดเมื่อบิดคันเร่ง    

การขับขี่ที่ดุดันทำให้จักรยานยนต์เกิดความเค้นมหาศาล ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียกำลังเครื่องยนต์จากแรงเสียดทานที่สูงขึ้น คาสตรอล เพาเวอร์วัน เรซซิ่ง ใหม่ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เต็มรูปแบบพร้อม Race Derived Technology™ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความแข็งแกร่งที่คงที่และช่วยให้รถจักรยานยนต์โมโต กุซซี่ ของคุณมีอัตราเร่งสูงสุด

 

ได้รับการทดสอบภายใต้สภาพการแข่งรถที่ทรหดกว่า 40,000 กม. ซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถรักษาระดับของกำลังทดสอบสูงสุดเริ่มต้นของเครื่องยนต์เอาไว้ได้ที่ 94% ทำให้รถแข่งมีสมรรถนะสูงโดยที่ไม่สูญเสียการปกป้องเครื่องยนต์*


*ข้อมูลจากการทดสอบอัตราเร่งของคาสตรอลโดยใช้เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์สปอร์ต ทดสอบกับ 2 แบรนด์รถจักรยานยนต์ยุโรป