IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. แบรนด์น้ำมันเครื่อง
  4. คาสตรอล เอจ
  5. ทั้งเชื่อมั่นและแนะนำต่อ
  6. ซูเปอร์คาร์และมอเตอร์สปอร์ต

สูตรเพื่อชัยชนะ

สูตรเพื่อชัยชนะ

สูตรเพื่อชัยชนะ

จับมือเป็นพันธมิตรเพื่อภารกิจสู่ชัยชนะ

คาสตรอลมีประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจในการบุกเบิกเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่น ความปรารถนาที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราจนถึงขีดจำกัดนั้นอยู่ในดีเอ็นเอของเรา

 

เราร่วมมือกับผู้ที่ทำสิ่งเดียวกัน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยาวนานกับผู้ผลิตรถซูเปอร์คาร์ชั้นนำและทีมที่ประสบความสำเร็จชั้นเลิศในมอเตอร์สปอร์ตเพื่อร่วมกันพัฒนาน้ำมันเครื่องประสิทธิภาพสูงที่ให้ความได้เปรียบในการแข่งขัน