IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. แบรนด์น้ำมันเครื่อง
  4. คาสตรอล เอจ
  5. เทคโนโลยีขั้นสูง
  6. คาสตรอล เอจ: บทพิสูจน์

คาสตรอล เอจ: บทพิสูจน์

ที่คาสตรอล เราทดสอบน้ำมันเครื่องของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับผู้ขับขี่หลายล้านคนทั่วโลก

คาสตรอล เอจ: บทพิสูจน์

คาสตรอล เอจ ที่มีฟลูอิดไทเทเนียมช่วยให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร

การทดสอบล่าสุดพิสูจน์ให้เห็นว่า คาสตรอล เอจ ที่มีฟลูอิดไทเทเนียมปรับโครงสร้างให้มีความแข็งแกร่งขึ้นภายใต้แรงกดอัดมหาศาลและช่วยลดแรงเสียดทานที่ทำให้สมรรถนะเครื่องยนต์ลดลงได้อย่างไรเพื่อปลดปล่อยขุมพลังที่แท้จริงของเครื่องยนต์รถคุณ

การทดสอบ 1: การปรับโครงสร้างภายใต้แรงกดอัดที่รุนแรง

การศึกษาน้ำมันเครื่องภายใต้แรงกดอัดที่รุนแรงโดยใช้รังสี X-ray ที่ถูกปล่อยออกจากอิเล็กตรอน ที่เดินทางด้วยความเร็วเท่าความเร็วแสง

 

แสดงให้เห็นว่า คาสตรอล เอจ ที่มีฟลูอิดไทเทเนียมปรับโครงสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นภายใต้แรงกดอัดมหาศาล เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนโลหะ เมื่อความกดอัดลดลง น้ำมันเครื่องก็จะปรับโครงสร้างไปเป็นของเหลวเช่นเดิม

การทดสอบ 2: แข็งแกร่งขึ้นภายใต้แรงกดอัดที่รุนแรง

ด้วยเทคนิคอัลตราซาวน์ที่ล้ำสมัย ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำ เราสามารถเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของน้ำมันเครื่องที่จุดสัมผัสบนรางวาล์วได้

 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  คาสตรอล เอจ ที่มีเทคโนโลยี ฟลูอิด ไทเทเนียม มีความแข็งแกร่งมากกว่า ณ จุดสัมผัส เมื่อเทียบกับน้ำมันที่ไม่มีเทคโนโลยี ฟลูอิด ไทเทเนียม แสดงให้ห็นว่าน้ำมันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นภายใต้แรงกดอัดที่รุนแรง

การทดสอบ 3: ลดความฝืดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

เมื่อทดสอบโดยใช้วิธีตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมเพื่อวัดความฝืดภายใต้สภาวะและความเร็วของเครื่องยนต์ต่าง ๆ กัน ผลการทดสอบแสดงให้เห็น คาสตรอล เอจ ที่มีเทคโนโลยีฟลูอิด ไทเทเนียม  สามารถช่วยลดความฝืดอันเป็นสาเหตุของการลดลงของประสิทธิภาพเครื่องยนต์