IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. แบรนด์น้ำมันเครื่อง
  4. คาสตรอล เอจ
  5. เทคโนโลยีขั้นสูง

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

เทคโนโลยีขั้นสูง

ดูว่าคาสตรอล เอจที่มีเทคโนโลยีฟลูอิดไทเทเนียมจะปรับโครงสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นภายใต้แรงกดอัดมหาศาลได้อย่างไร 

คาสตรอล เอจ ที่มีฟลูอิดไทเทเนียมปรับโครงสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นภายใต้แรงกดอัดมหาศาล

แรงเสียดทานเป็นศัตรูของสมรรถนะ

เครื่องยนต์ในปัจจุบันมีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยไม่ทำให้สมรรถนะลดลง ความก้าวหน้าในการออกแบบเครื่องยนต์ท้าทายน้ำมันเครื่องด้วยแรงดันที่เพิ่มขึ้น น้ำมันจะต้องแข็งแกร่งกว่าที่เคยมีมาเพื่อรับมือกับสิ่งดังกล่าว

 

ในทุกรอบของการหมุนของเครื่องยนต์ จะมีฮอตสปอตแรงเสียดทานที่รุนแรงเกิดขึ้นเป็นเวลาไม่กี่วินาที ซึ่งจะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องในขณะที่ผลิตกำลัง จุดรวมแรงเสียดทานเหล่านี้สามารถทำให้ เครื่องยนต์สูญเสียสมรรถนะมากถึง 10%

แรงเสียดทานเป็นศัตรูของสมรรถนะ

ปรับโครงสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นภายใต้แรงอัดมหาศาล

เพื่อต่อสู้กับการเสียดสีที่ทำให้มีสมรรถนะลดลง เราได้พัฒนา คาสตรอล เอจที่มีฟลูอิดไทเทเนียมน้ำมันเครื่องที่แข็งแกร่งและก้าวหน้าที่สุดของเรา

 

ในการทดสอบเราสามารถสังเกตได้ว่าน้ำมันเปลี่ยนโครงสร้างในระดับโมเลกุลได้อย่างไร น้ำมันถูกศึกษาโดยใช้รังสีเอกซ์ที่ปล่อยออกมาจากอิเล็กตรอนที่เดินทางด้วยความเร็วเกือบเท่าแสง ด้วยการบีบอัดภายใต้แรงดันที่รุนแรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คาสตรอล เอจที่มีฟลูอิดไทเทเนียมมีการปรับโครงสร้าง โดยจะแข็งแกร่งขึ้นที่จุดของความดันสูงเพื่อกันไม่ให้โลหะกระทบกันและลดแรงเสียดทาน เมื่อความกดอัดลดลง น้ำมันเครื่องก็จะปรับโครงสร้างไปเป็นของเหลวเช่นเดิม

 

แข็งแกร่งภายใต้แรงดันมหาศาล คาสตรอล เอจที่มีฟลูอิดไทเทเนียมปรับโครงสร้างและลดแรงเสียดทานที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง20%*

ปรับโครงสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นภายใต้แรงอัดมหาศาล

ปลดปล่อยขุมพลังที่แท้จริงของเครื่องยนต์

สามารถสัมผัสกับประสบการณ์ด้านสมรรถนะได้หลายวิธี ไม่เพียงแต่ความสุขอย่างแท้จริงจากอัตราเร่ง การปล่อยแรงบิดที่น่าพอใจ หรือความตื่นเต้นที่เกิดจากความเร็วที่เรียบง่ายเท่านั้น

 

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นในการขับขี่ การสูญเสียสมรรถนะเครื่องยนต์ถึง 10% นั้นไม่ใช่ตัวเลือก คาสตรอล เอจที่มีฟลูอิดไทเทเนียมจะปรับโครงสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นภายใต้แรงอัดมหาศาลและ ปลดปล่อยขุมพลังที่แท้จริงของเครื่องยนต์

ปลดปล่อยขุมพลังที่แท้จริงของเครื่องยนต์
* ค่าเฉลี่ยที่ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด เมื่อเทียบกับน้ำมันชนิดเดียวกันที่ไม่มีฟลูอิดไทเทเนียม ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคิดเป็น 75% ของยอดขายปี 2560