IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. แบรนด์น้ำมันเครื่อง
  4. คาสตรอล เอจ

คาสตรอล เอจ

คาสตรอล เอจ เป็นน้ำมันเครื่องที่มีวิทยาการสูงสุดของเรา ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากรถเท่านั้น

คาสตรอล เอจ ที่มีฟลูอิด ไทเทเนียม เทคโนโลยี
* ค่าเฉลี่ยที่ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด เมื่อเทียบกับน้ำมันชนิดเดียวกันที่ไม่มีฟลูอิดไทเทเนียม ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคิดเป็น 75% ของยอดขายปี 2560