IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. แบรนด์น้ำมันเครื่อง
  4. คาสตรอล ซีอาร์บี

คาสตรอล ซีอาร์บี เทอร์โบแม็กซ์ พร้อม DuraShield Boosters™

สิ่งเล็ก ๆ ที่สร้างความแตกต่าง แม้แต่อนุภาคที่เล็กกว่าหัวเข็มถึง 1,000 เท่าก็สามารถทำให้เกิดการสึกหรอได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์เสื่อมสภาพ

Durashield Boosters™

สำหรับอายุการใช้งานเครื่องยนต์ที่ยาวนานและแข็งแกร่ง

เขม่าสามารถจับตัวกันเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ซึ่งจะเข้ามาแทนที่น้ำมันบนพื้นผิวโลหะที่เคลื่อนไหวและทำให้เกิดการสึกหรอ

 

การจับตัวกันของเขม่านำไปสู่การสึกหรอ

 

แม้คุณจะดูแลเป็นอย่างดีนับตั้งแต่วันแรกที่คุณขับรถบรรทุกของคุณ แต่เครื่องยนต์ก็ยังคงเสี่ยงต่อการสึกหรออยู่เช่นเดิม อนุภาคเขม่าขนาดเล็กจะเกาะกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น

ถึงแม้จะเล็กกว่าหัวเข็ม 1,000 เท่า แต่ก็ใหญ่พอที่จะทำให้เกิดการสึกหรอและทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

 

คาสตรอล ซีอาร์บี เทอร์โบแม็กซ์ พร้อม DuraShield Boosters™ ทำงาน 2 อย่างพร้อมกัน:

 

1. ป้องกันการจับตัวกันของเขม่า

 

DuraShield Boosters™ สร้างชั้นป้องกันรอบ ๆ อนุภาคเขม่าขนาดเล็กไม่ให้ก่อตัวเป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันบนพื้นผิวที่เคลื่อนไหวถูกแทนที่และลดการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะ

อนุภาคเขม่า

อนุภาคเขม่ากับ DuraShield BoosterTM

DuraShield BoostersTM ป้องกันการจับตัวกันของเขม่า

DuraShield Boosters ป้องกันการจับตัวกันของเขม่า

อนุภาคเขม่า

อนุภาคเขม่ากับ DuraShield Boosters

อนุภาคเขม่ากับ DuraShield BoosterTM

DuraShield Boosters ป้องกันการจับตัวกันของเขม่า

DuraShield BoostersTM ป้องกันการจับตัวกันของเขม่า

2. สร้างชั้นป้องกัน

สร้างชั้นป้องกัน

คาสตรอล ซีอาร์บี เทอร์โบแม็กซ์ พร้อม DuraShield Boosters™ สร้างชั้นป้องกันบนพื้นผิวโลหะที่เคลื่อนไหว ซึ่งช่วยป้องกันความชำรุดเสียหายแม้ในสภาวะอันหฤโหด

 

คาสตรอล ซีอาร์บี เทอร์โบแม็กซ์ 10W-40 E4/E7 ป้องกันการสึกหรอได้ดีขึ้นถึง 40%*
 
*ค่าเฉลี่ยของตัวแปรการสึกหรอในการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเทียบกับการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ของอุตสาหกรรม