IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันและก๊าซ

น้ำมันและก๊าซ

Castrol® มอบประสบการณ์น้ำมันและก๊าซมากว่า 40 ปี ช่วยให้ท่านเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และปกป้องสิ่งแวดล้อมในการขุดเจาะนอกชายฝั่งและบนบก การผลิตและการแปรรูปใต้ทะเล ในการหล่อลื่น และการผลิตพื้นผิว

ค้นพบวิธีใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของท่าน

 

อุตสาหกรรมการสำรวจน้ำมันและก๊าซและการผลิตมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายยิ่งขึ้น ในขณะที่ภูมิทัศน์กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจมหภาคที่ซับซ้อนมีความความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น คาสตรอลยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยโซลูชั่นการหล่อลื่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับภาคอุตสาหกรรมและการออกแบบ OEM ทำให้ทรัพย์สินมีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ 

เราพร้อมให้บริการท่านในเรื่องที่สำคัญ: ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างทรัพย์สินเพิ่มโดยเพิ่มผลกำไรในทุกเรื่องที่เราระบุความสำคัญร่วมกัน วิศวกรของเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการใช้งานนอกชายฝั่งและบนบกและตัวแปรการทำงานเหล่านั้น และเราเข้าใจถึงต้นทุนที่สำคัญของความบกพร่องของอุปกรณ์ ดังนั้นเราจึงเน้นความเชี่ยวชาญของเราในเรื่องการกำหนดตารางการหล่อลื่นแบบกำหนดเองและคำแนะนำทางเทคนิคที่ครอบคลุมที่ได้รับการสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูง เราเชื่อมั่นในความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกอุตสาหกรรมเพื่อช่วยท่านลดความเสี่ยงและเพิ่มผลผลิตสูงสุดโดยมีความตั้งใจที่จะลดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม

กระบวนการที่เป็นระบบที่เรียกว่าคาสตรอล สมาร์ทเกนส์ (Castrol® SmartGains) เป็นหัวใจของการบริการของเรา และเลือกโซลูชั่นการหล่อลื่นที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจของท่าน