IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถจักรยานยนต์
  3. การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
  4. รีไซเคิลน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วของคุณ

รีไซเคิลน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วของคุณ

น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่จะมีการนำมารีไซเคิล นี่คือวิธีการตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ของคุณได้รับการกำจัดอย่างปลอดภัย

การรีไซเคิลน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

การรีไซเคิลน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

หากคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ด้วยตัวเอง น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วจะต้องถูกกำจัดอย่างรับผิดชอบ

 

ที่คาสตรอลเราเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการรีไซเคิลน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทในเครือของคาสตรอลกำลังพยายามหาวิธีเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วทุกออนซ์ถูกนำกลับมาใช้ใหม่และกลั่นใหม่ตามที่คุณเห็นบน  www.nexcel.co.uk

 

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทิ้งน้ำมันเครื่องเก่าของคุณอย่างรับผิดชอบ วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใส่ไว้ในภาชนะบรรจุน้ำมันใหม่ของคุณและนำไปยังศูนย์รีไซเคิลของส่วนปกครองท้องถิ่นเพื่อกำจัด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง