IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถจักรยานยนต์
  3. การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
  4. ควรเช็คน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บ่อยแค่ไหน

ควรเช็คน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บ่อยแค่ไหน

การเช็คน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์เป็นประจำนั้นมีความสำคัญ นั่นเป็นเพราะตัวแปรหลายอย่าง นับตั้งแต่อุณหภูมิอากาศไปจนถึงรูปแบบการขับขี่ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเร็วในการเผาผลาญน้ำมันของคุณ

ควรเช็คน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บ่อยแค่ไหน

ควรเช็คน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บ่อยแค่ไหน

ปริมาณความต้องการน้ำมันเครื่องของรถของคุณอาจจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ดี อุณหภูมิสูง หรือการขับขี่ที่ด้วยความเร็วอาจส่งผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของจักรยานยนต์ของคุณ

 

ที่คาสตรอล ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของเราตรวจสอบระดับน้ำมันของพวกเขาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และก่อนที่จะเดินทางระยะยาว

 

นั่นเป็นเพราะถึงแม้ว่าคุณจะทำตามรอบการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและความหนืดของน้ำมันที่ผู้ผลิตจักรยานยนต์ของคุณแนะนำ แม้น้ำมันที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่สามารถปกป้องจักรยานยนต์ของคุณหากระดับน้ำมันต่ำเกินไป

 

ดังนั้นการตรวจเช็คระดับน้ำมันประจำสัปดาห์และการเติมน้ำมันเมื่อจำเป็นก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรถจักรยานยนต์ของคุณ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง