IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

คาสตรอลมีน้ำมันเครื่องสำหรับอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่จำเป็นสำหรับท่านในการช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยการเพิ่มผลผลิต ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืน

คาสตรอล อินดัสเตรียล

ให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมานานกว่า 100 ปี

คาสตรอลร่วมมือกับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอย่างของท่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 และเราจะใช้ประสบการณ์นั้นเพื่อทำงานอย่างต่อเนื่อง เราสามารถพัฒนาโซลูชั่นใหม่ร่วมกันเพื่อท้าทายธุรกิจในทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความน่าเชื่อถือในขณะที่ยังคงสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของเราและของท่าน

 

เราพร้อมให้บริการเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ด้วย:

น้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมระดับพรีเมี่ยม
การนำเสนอน้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมระดับพรีเมี่ยมที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมากกว่าน้ำมันเครื่องเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ขั้นสูง
การวิเคราะห์ขั้นสูงที่ใช้ข้อมูลช่วยในการบำรุงรักษา
บริการจัดการสารเคมี
บริการจัดการสารเคมี (CMS) ช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO)
มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของท่าน (และของเรา)

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีประสิทธิภาพผลิตสูงขึ้น ความเร็วที่เพิ่มขึ้น การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้มากขึ้น นวัตกรรมที่สูงขึ้น ความรู้ที่แบ่งปันมากขึ้น การทำงานร่วมกันที่มากขึ้น และมีความยั่งยืนมากขึ้น

 

แต่ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรารู้ถึงความสำคัญของการลดความไร้ประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น  แรงเสียดทาน น้อยกว่า ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า การสูญเสียน้อยกว่า ปฏิเสธน้อยกว่า การบำรุงรักษาเชิงตอบสนองน้อยกว่า  ระยะเวลาหยุดทำงานน้อยกว่า และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

 

เราสามารถช่วยทำให้ ประสบความสำเร็จได้ด้วยการทำงานร่วมกัน

Your Success - We Make it Happen

น้ำมันหล่อลื่นแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

น้ำมันหล่อลื่นแยกตามอุตสาหกรรม