IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์
  3. ประเภทผลิตภัณฑ์
  4. น้ำมันไฮดรอลิก

น้ำมันไฮดรอลิก

น้ำมันไฮดรอลิก

ไฮดรอลิกสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

คาสตรอลเข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกน้ำมันไฮดรอลิกที่เหมาะกับฝูงพาหนะของคุณ นั่นคือเหตุผลที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิกต่าง ๆ

 

คาสตรอลได้พัฒนาน้ำมันไฮดรอลิกที่หลากหลายเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพที่ผู้รับจ้างผลิต (OEM) กำหนด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำเสนอ:

  • เพิ่มเสถียรภาพการเกิดออกซิเดชันเพื่อรองรับอุณหภูมิในการทำงานที่สูงขึ้น
  • การปล่อยอากาศที่ดีขึ้น การควบคุมโฟม และการแยกน้ำเพื่อจัดการกับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กลงและลดรอบเวลา
  • เพิ่มความสามารถในการกรองแบบแห้ง/เปียกเนื่องจากขนาดรูพรุนของตัวกรองลดลงและค่าความคาดเคลื่อนของการปนเปื้อนของน้ำ
  • ความเสถียรของไฮโดรไลติกดีขึ้นเพื่อจัดการกับการปนเปื้อนของน้ำ
  • ยืดอายุปั๊มเพื่อให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพปั๊มของ Denison T6H20C
  • ระยะเวลาของรอบการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่เพิ่มขึ้นทำให้น้ำมันหล่อลื่นคงประสิทธิภาพเดิมไว้ได้นานขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงน้ำมันเครื่องที่ตรงตาม - และสูงกว่า - ข้อมูลจำเพาะของ OEM สำหรับ Caterpillar, Cummins, Mack และ วอลโว่

ไฮสปิน เอดับบลิวเอช เอ็ม

คาสตรอล ไฮสปิน เอดับบลิวเอช เอ็ม

'น้ำมันไฮดรอลิกคาสตรอล ไฮสปิน เอดับบลิวเอช เอ็ม (Hyspin™ AWH-M) เป็นน้ำมันหล่อลื่นดัชนีที่มีความหนืดสูง มีความเสถียรต่อแรงเฉือนสูง
<เพิ่ม> ไฮสปิน เอดับบลิวเอช เอ็ม 32

ไฮสปิน เอดับบลิวเอส

คาสตรอล ไฮสปิน เอดับบลิวเอส

น้ำมันไฮดรอลิกคาสตรอล ไฮสปิน เอดับบลิวเอส (Castrol Hyspin AWS™) มีพื้นฐานมาจากน้ำมันแร่ที่ผ่านระบบการกลั่นและเสริมด้วยสารเพิ่มคุณภาพสังกะสี