IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์
  3. ประเภทผลิตภัณฑ์
  4. น้ำมันเครื่องสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์
  5. ระดับความหนืดของน้ำมันเครื่องสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์
  6. โมโนเกรด

โมโนเกรด

เครื่องโมโนเกรดสำหรับรถบรรทุกและรถบัสน้ำมัน

เลือกน้ำมันโมโนเกรดที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ของคุณ

คุณจำเป็นต้องมีความรู้ 2 เรื่องในการค้นหาน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถยนต์ของคุณ

 

1) ความหนืด

2) ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในหน้านี้เป็นโมโนเกรดและยังแสดงรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต 

 

ในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ ให้ดูที่คู่มือพาหนะของคุณหรือใช้เครื่องมือค้นหาน้ำมันของเรา

คาสตรอล ซีอาร์บี โมโนเกรด 10W CF
คาสตรอล ซีอาร์บี โมโนเกรด 10W CF
 

ข้อมูลจำเพาะและการอนุมัติ

 

API CF

คาสตรอล ซีอาร์บี โมโนเกรด 30CF
คาสตรอล ซีอาร์บี โมโนเกรด 30CF
 

ข้อมูลจำเพาะและการอนุมัติ

 

API CF

คาสตรอล ซีอาร์บี โมโนเกรด 40 CF/CF-2
คาสตรอล ซีอาร์บี โมโนเกรด 40 CF
 

ข้อมูลจำเพาะและการอนุมัติ

 

API CF

ดูที่คู่มือพาหนะของคุณทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณค้นพบน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถของคุณ