IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์
  3. ประเภทผลิตภัณฑ์
  4. น้ำมันเครื่องสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์
  5. ระดับความหนืดของน้ำมันเครื่องสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์
  6. 10W-30

น้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุกและรถบัส SAE 10W-30

น้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุกและรถบัสที่มีความหนืด 10W-30

การเลือกน้ำมัน 10W-30 ที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของคุณ

คุณจำเป็นต้องมีความรู้ 2 เรื่องในการค้นหาน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถยนต์ของคุณ

 

1) ความหนืด

2) ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในหน้านี้มีความหนืดที่ 10W-30 และยังแสดงรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต 

 

ในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ ให้ดูที่คู่มือพาหนะของคุณหรือใช้เครื่องมือค้นหาน้ำมันของเรา

คาสตรอล เวคตอน ลอง เดรน 10W-30 E6/E9
คาสตรอล เวคตอน 10W-30 CH4

 

ข้อมูลจำเพาะ / มาตรฐานอุตสาหกรรม

 

  • API CH-4

ดูที่คู่มือพาหนะของคุณทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณค้นพบน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถของคุณ