IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์
  3. ประเภทผลิตภัณฑ์
  4. ของเหลวสำหรับชุดส่งกำลัง

ของเหลวสำหรับชุดส่งกำลัง

ค้นหาผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของคาสตรอลและเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณ

ของเหลวสำหรับชุดส่งกำลัง

ความสบายใจจากการ ใช้น้ำมันที่เหมาะ

ด้วยวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีรถยนต์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชุดส่งกำลังมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องการของเหลวที่มีความทันสมัยทางเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ การใช้น้ำมันที่เหมาะกับรถยนต์ของคุณเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้มั่นใจว่าระบบเกียร์ของคุณทำงานตามที่ออกแบบมาและคงประสิทธิภาพได้ตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์ 

 

คาสตรอลมีประสบการณ์มากกว่า 100 ปีในการพัฒนาน้ำมันเกียร์และเพลาขับและเป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์และชุดส่งกำลังชั้นนำหลายรายให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เติมมาจากโรงงาน นำเสนอผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของรถยนต์ของคุณ  น้ำมันเกียร์และเพลาของคาสตรอลให้ความอุ่นใจแก่คุณว่าได้ใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะที่ทำให้รถของคุณอยู่บนท้องถนนได้นานขึ้น