IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์
  3. การใช้งาน
  4. การบรรทุกบนท้องถนน

การบรรทุกบนท้องถนน

เราเข้าใจถึงบทบาทสำคัญของรถบรรทุกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า และความสำคัญที่อุปกรณ์ของคุณมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญ

การบรรทุกบนท้องถนน

ออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจบนท้องถนนของคุณ

การทำให้รถบรรทุกของคุณมีประสิทธิภาพหมายถึง การทำให้รถบรรทุกของคุณอยู่บนท้องถนนได้นานขึ้นในระหว่างรอบการบำรุงรักษาที่จำเป็น ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุของเครื่องยนต์ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมเทคโนโลยีของเรากำหนดสูตรน้ำมันหล่อลื่นที่มอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับการทำงานของคุณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องขั้นสูง น้ำมันเกียร์ สารกันเยือกแข็ง และจาระบีของคาสตรอลสามารถทำให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานและช่วยให้คุณได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากพาหนะของคุณ

 

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องยนต์เพื่อการพาณิชย์ของเรายังรวมถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ออกแบบมาเพื่อ: 

  • ช่วยยืดอายุรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกของคุณ
  • ช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์
  • ป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม
  • ช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายการปล่อยมลพิษ

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคาสตรอลเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม