IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. หน้าหลัก
 2. เรื่องราวของคาสตรอล
 3. ความยั่งยืน
 4. ดำเนินการ

ดำเนินการ

เรากำลังดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยีของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

การช่วยให้ลูกค้ามีความยั่งยืนมากขึ้น

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เราได้รับมานานหลายทศวรรษช่วยให้เราทราบถึงการดำเนินการของเรา แผนในของเราอนาคต และความเชื่อของเราที่ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ้นทั่วโลก

 

ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากคาร์บอน

 • เราได้เปิดตัวน้ำมันหล่อลื่นปราศจากคาร์บอนสำหรับรถยนต์ พาหนะเพื่อการพาณิชย์ และกังหันลมที่ได้รับการรับรองรายแรกของโลก รวมถึงการทำงานกับศูนย์บริการรถยนต์เพื่อช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจอย่างปราศจากคาร์บอน ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นเหล่านี้ล้วนได้รับการรับรองว่าปราศจากคาร์บอนตามข้อกำหนด BSi PAS2060 จาก EY/ERM สำหรับการปราศจากคาร์บอน / NCOS, มาตรฐานการชดเชยคาร์บอนแห่งชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย (ที่มา บีพีมุ่งลดคาร์บอน)

การเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับพลังงานหมุนเวียน

 • เราพุ่งเป้าแก้ไขปัญหาการสูญเสีย 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากการหยุดทำงานของกังหันลม ด้วยการพัฒนาจาระบีชนิดใหม่ที่ยึดติดกับชิ้นส่วนโลหะ เพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และรอบเวลาการบำรุงรักษา
 • ONYX InSight ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมทุนด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดคะเนของเรา ได้ให้คำแนะนำด้านการบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกังหันและลดต้นทุนลง ด้วยการรวบรวม ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลกังหันลมกว่า 5,000 ตัวใน 30 ประเทศเพื่อคาดการณ์ความบกพร่อง

ลดการใช้น้ำในขณะที่ปรับปรุงสุขอนามัยและความปลอดภัยให้ดีขึ้น

 • เราได้ปรับโครงสร้างทางเคมีของน้ำมันตัดกลึงโลหะ  น้ำมันตัดกลึงโลหะ เอ็กซ์บีบี ของเราไม่ได้แค่ทำหน้าที่กำจัดโบรอนและไบโอไซด์เท่านั้น แต่ยังช่วยลดการใช้น้ำของลูกค้าลงในขณะที่เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือสำหรับเครื่องจักรอีกด้วย

การขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • น้ำมันหล่อลื่นของเราช่วยเพิ่มอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของพาหนะด้วยการลดแรงเสียดทานและการสูญเสียพลังงาน ซึ่งสามารถนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่สำคัญจากการใช้น้ำมันเบนซินที่ทั่วโลกหลีกเลี่ยง (ที่มา บีพีมุ่งลดคาร์บอน)
 • เทคโนโลยีล่าสุดในจาระบีของเราสามารถเพิ่มรอบเวลาการบำรุงรักษาอุปกรณ์ขนย้ายดินในเหมืองได้ถึง 8 เท่า โดยช่วยลดทั้งปริมาณจาระบีที่ใช้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • ธุรกิจร่วมทุนของเรากับ Greensteam กำลังใช้การเรียนรู้ของเครื่องมาช่วยเจ้าของเรือในการลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยการแปลงข้อมูลการปฏิบัติงาน คุณภาพเชื้อเพลิง สภาพอากาศ และข้อมูลความแรงของคลื่นในทะเลตามเวลาจริงเป็นคำแนะนำที่สามารถดำเนินการได้
 • เทคโนโลยีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเนกซ์เซล มีเป้าหมายที่จะปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงของน้ำมัน โดยไม่เพียงแต่ลดการปล่อยไอเสียและแนะนำการควบคุมการรีไซเคิลแบบวงปิดเท่านั้น
 • การเปิดตัว คาสตรอล เอจ ไบโอซินเทติก และคาสตรอล แม็กนาเทค ไบโอซินเทติก น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์-ชีวภาพแรกของเราที่ประกอบด้วยน้ำมันพืชหมุนเวียน 25%
 • ทำงานร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์เกี่ยวกับน้ำมันชุดส่งกำลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง