IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เรื่องราวของคาสตรอล
  3. ความยั่งยืน
  4. CARBON NEUTRAL

CARBON NEUTRAL

CARBON NEUTRAL หมายความว่าไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศสุทธิเพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการบริการของผลิตภัณฑ์

น้ำมันหล่อลื่นปราศจากคาร์บอนตัวแรกของโลก

คาสตรอลเป็นบริษัทน้ำมันหล่อลื่นแห่งแรกของโลกที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าปราศจากคาร์บอนให้กับลูกค้าของเราด้วยการเปิดตัวคาสตรอล โปรเฟสชั่นนัล ในปี 2557 นับตั้งแต่นั้นมา คาสตรอลได้ทำงานอย่างหนักเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของคาสตรอล โปรเฟสชั่นนัล มากกว่า 15% ในขณะที่ผู้ขับขี่รถยนต์นับล้านได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำมันเครื่องปราศจากคาร์บอน

 

เราได้สร้างความสำเร็จนี้และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากคาร์บอนในหมวดหมู่อื่น ๆ เช่น การเปิดตัวน้ำมันหล่อลื่นปราศจากคาร์บอนครั้งแรกของโลกสำหรับรถยนต์ พาหนะเพื่อการพาณิชย์ และกังหันลม ตลอดจนการทำงานกับศูนย์บริการรถยนต์ ซึ่งสามารถลด CO2 ได้ถึง 360,000 ตันในปีที่แล้ว (ที่มาบีพีมุ่งลดคาร์บอน)

 

ผลิตภัณฑ์กลายเป็นผลิตภัณฑ์ปราศจากคาร์บอนได้อย่างไร

การได้รับการรับรองปราศจากคาร์บอนจำเป็นต้อง:

  • คำนวณการปลดปล่อยคาร์บอนของผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาแผนดำเนินการเพื่อลดปริมาณคาร์บอน
  • ซื้อคาร์บอนเครดิตอย่างเพียงพอที่จะครอบคลุมคาร์บอน
  • ปฏิบัติตามแผนการลดคาร์บอนเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานปราศจากคาร์บอนอยู่เสมอ

 

เราชอบบทบาทในการสนับสนุนเรื่องการปราศจากคาร์บอนที่มีผลต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืนของเรา เพราะมันช่วยให้เราสามารถลดคาร์บอนได้อย่างรวดเร็วและให้ผลประโยชน์ต่อสังคมเพิ่มเติม ในขณะที่เราดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากคาร์บอนโดยตรง

 

การชดเชยคาร์บอนมีประโยชน์อย่างไร

การชดเชยคาร์บอนเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

 

การชดเชยคือเมื่อปล่อยคาร์บอนหนึ่งตันเป็นจะได้รับการ 'ชดเชย' โดยการลดจำนวนเดียวกันในที่อื่น นี่คือความสำเร็จจากการซื้อคาร์บอนเครดิตซึ่งกระตุ้นการลงทุนในโครงการลดคาร์บอนทั่วโลก  ซึ่งเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการลดการปล่อยก๊าซและเป็นวิธีเดียวที่จะบรรลุการปราศจากคาร์บอน

©2017 Micrisol.Todos los derechos reservados
© 2017 Micrisol สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

คาสตรอลซื้อคาร์บอนเครดิตผ่านทาง BP Target Neutral BP Target Neutral สนับสนุนโครงการชดเชยคาร์บอนจำนวนมากทั่วโลก โครงการครอบคลุมตั้งแต่การปกป้องป่าฝนขนาด 41,000 เฮกตาร์ (มากกว่า 100,000 เอเคอร์) ในแซมเบียจากการตัดไม้ทำลายป่า ไปจนถึงการสนับสนุนโครงการติดตั้งเตาทำอาหารโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้คนกว่า 3 พันล้านคนในโลกที่ปรุงอาหารด้วยเตาถ่าน เตาถ่านไม่มีประสิทธิภาพ ต้องการใช้ฟืนหรือถ่านหินจำนวนมาก ผู้คนเสียชีวิต 3.7 ล้านรายต่อปีจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับควัน

 

นอกเหนือจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนแล้ว โครงการชดเชยคาร์บอนของเรายังมอบสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายสำหรับชุมชนเหล่านั้นที่เป็นที่ตั้งของโครงการ  ประโยชน์เหล่านี้สะท้อนผ่านทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) เป้าหมายดังกล่าว ตระหนักดีว่าการยุติความยากจนจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับกลยุทธ์ที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการทางสังคมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการศึกษา สุขภาพ การคุ้มครองทางสังคม และโอกาสในการทำงาน ในขณะเดียวกันก็จัดการกับความท้าทายด้านสภาพอากาศและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง