IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เรื่องราวของคาสตรอล
  3. ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

วิธีการบุกเบิกของเราไม่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงการผลักดันความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การลดคาร์บอน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การลดคาร์บอน

เทคโนโลยีของเราช่วยให้ลูกค้าตอบสนองความต้องการได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อลดการปล่อยมลภาวะ การปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของพาหนะไฟฟ้าและไฮบริด ทำให้กังหันลมหมุนได้อย่างต่อเนื่อง หรือลดปริมาณน้ำที่ใช้ในงานโลหะ

 

ประมาณ 80-90% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภคในภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม และอาคารต่าง ๆ ดังนั้นหนึ่งในการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงาน ก็คือการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้ธุรกิจและผู้บริโภคลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้ทรัพยากร

 

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เราได้รับมานานหลายทศวรรษช่วยให้เราทราบถึงการดำเนินการของเรา แผนในอนาคตของเรา และความเชื่อของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการประหยัดพลังงานในทั่วโลก เราได้รับการผลักดันเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถลดพลังงานที่สูญเสียไปจากแรงเสียดทาน ลดการหยุดทำงาน หรือแม้แต่ลดปริมาณน้ำที่ใช้

 

ไม่มีบริษัทหรือภาคธุรกิจเพียงรายเดียวที่สามารถสร้างอนาคตคาร์บอนต่ำได้ ทุกคนตั้งแต่ผู้บริโภคไปจนถึงบริษัทจนและรัฐบาลต้องร่วมกันรับผิดชอบ หากเราตอบรับร่วมกัน แม้จะมีความท้าทายที่ซับซ้อนพอ ๆ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็สามารถบรรลุได้ คาสตรอลมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา เรารู้สึกถึงความเร่งด่วนที่แท้จริงในการเร่งรัดการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว และเราเห็นการปราศจากคาร์บอนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ เราได้เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการรับรองว่าปราศจากคาร์บอน และเราเปิดโอกาสให้กับลูกค้าของเราในการชดเชยการปล่อยคาร์บอนของพวกเขา