IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เรื่องราวของคาสตรอล
  3. ห้องข่าว
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์
  5. ONYX InSight เปิดตัวการวิเคราะห์เชิงทำนายสำหรับกังหันลมของบีพี

ONYX InSight เปิดตัวการวิเคราะห์เชิงทำนายขั้นสูงสำหรับกังหันลมกำลังการผลิต 1.2GW ทั้งหมดของบีพีในสหรัฐอเมริกา

กังหัน 585 ตัวในฟาร์มกังหันลม 10 แห่งได้ถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม FLEETMONITORTM ของ ONYX INSIGHT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทางวิศวกรรมที่ใช้ข้อมูลเป็นหลักในการบำรุงรักษาเชิงคาดคะเน

สหรัฐอเมริกา, 8 พฤษภาคม 2561 - ONYX InSight พันธมิตรด้านการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ที่ช่วยให้เจ้าของทรัพย์มีความชัดเจนในการควบคุมการดำเนินงานของตน ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลการตรวจติดตามที่ล้ำสมัยสำหรับ บีพี วินด์ เอเนอร์จี (บีพี) ผู้ผลิตพลังงานลมรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา โครงการดังกล่าวถูกนำไปใช้กับฟาร์มกังหันลม 10 แห่งในสหรัฐอเมริกาของบีพีที่มีกำลังการผลิตรวม 1.2GW โดยรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม MONITORTM ของ ONYX InSight

Maintenance work on the blades of a wind turbine

เนื่องจากฐานทรัพย์สินที่ติดตั้งในสหรัฐอเมริกายังคงขยายตัวและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การควบคุมการบำรุงรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและผลประกอบการทางการเงินจึงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้ผลิตพลังงานจากลม และได้ผลักดันการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในโซลูชั่นการบำรุงรักษาเชิงคาดคะเนที่เป็นนวัตกรรม แต่เนื่องจากเทคโนโลยีกังหันที่ติดตั้งและระบบการตรวจติดตามสภาพ การจัดการ และการดำเนินงานมีความหลากหลาย ข้อมูลประสิทธิภาพที่สำคัญซึ่งครอบคลุมกลุ่มกังหันทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง

 

แพลตฟอร์ม MONITORTM ที่ใช้วินิจฉัยฮาร์ดแวร์ของ ONYX InSight ได้รวบรวมเอาข้อมูลจากเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนหลาย ๆ แบบและเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้เจ้าของโครงการสามารถตรวจพบความบกพร่องในการพัฒนาล่วงหน้าหลายเดือนก่อนที่จะต้องมีการดำเนินการ โดยคาดการณ์อายุการใช้งานที่เหลือของชิ้นส่วนประกอบและทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสถานที่และเวลาที่ต้องส่งทีมไปตรวจสอบและซ่อมแซม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโดยรวม ตลอดจนลดการหยุดทำงานของทรัพย์สิน ลดต้นทุนพลังงานที่ผลิตโดยกังหัน แพลตฟอร์ม MONITORTM สำหรับทั้งกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแบบครบวงจรที่รวมเอาการผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการการวิเคราะห์ที่ล้ำสมัยในการตรวจติดตามสภาพอันทรงพลังเข้าไว้ด้วยกัน

การขยายแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการตรวจติดตามของบีพีของ ONYX InSight เป็นดำเนินการในสามขั้นตอน ในปี 2559 กังหันลม 242 ตัวได้ถูกรวมระบบเข้ากับแพลตฟอร์ม MONITORTM  แบบทั้งกลุ่มของ ONYX InSight จากนั้นในปี 2560 ได้เพิ่มกังหันอีก 52 ตัวในแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งได้รับการดัดแปลงด้วย ecoCMSTM ฮาร์ดแวร์ตรวจติดตามสภาพประสิทธิภาพสูงของ ONYX InSight กังหันอีก 291 ตัวกำลังถูกติดตั้งด้วย ecoCMSTM  และรวมอยู่ใน MONITORTM ตลอดทั้งปี 2561

ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทีมงานของ ONYX InSight ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ได้รับจากแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบบูรณาการนี้จะถูกตรวจติดตามจากศูนย์ปฏิบัติการระยะไกลของบีพี วินด์ ในเมืองฮุสตัน ทำให้บีพีมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบส่งกำลัง 5 และชุดเฟือง 10 ยี่ห้อที่แตกต่างกัน

 

แอชลีย์ โครว์เทอร์ รองประธานกลุ่มบริษัท ONYX InSight กล่าวว่า: “บีพี วินด์ ใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด นั่นคือวิธีที่เป็นบูรณาการด้วยการบำรุงรักษาเชิงคาดคะเนซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่ได้รับการสนับสนุนจากหลักการทางวิศวกรรมที่แข็งแกร่ง ที่ช่วยให้มีความได้เปรียบในเรื่องประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ การลดต้นทุน OPEX ลง และการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกส่งต่อไปยังการประหยัดต้นทุนของผู้บริโภคในท้ายที่สุด”

 

“การลงทุนในศักยภาพด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดคะเนของเรานั้นเป็นส่วนสำคัญของพันธกิจของเราต่อเทคโนโลยีระดับแนวหน้าที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับการดำเนินงานของเรา ONYX InSight สามารถนำเสนอโซลูชั่นที่พร้อมสำหรับการติดตั้งกับเทคโนโลยีที่หลากหลายที่ใช้ในกังหันของเรา” อลิสแตร์ วอร์วิครองประธานบริษัทบีพี วินด์ เอเนอร์จี กล่าว

 

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ONYX InSight ที่นำเสนอต่อเจ้าของผู้ผลิตพลังงานจากลม ผู้ประกอบการ และนักลงทุนได้ที่: www.onyxinsight.com