IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เรื่องราวของคาสตรอล
  3. ห้องข่าว
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์
  5. คาสตรอลคิดค้นน้ำมันตัดกลึงใหม่

คาสตรอลคิดค้นน้ำมันตัดกลึงใหม่

คาสตรอล อะลูซอล เอสแอล 51 เอ็กซ์บีบี นำเสนอผลประโยชน์ที่ชัดเจนได้โดยไม่มีผลกระทบ

กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ ความปลอดภัย และผลกำไร

17 สิงหาคม 2559 - คาสตรอล ผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นชั้นนำระดับโลกได้คิดค้นน้ำมันตัดกลึงขึ้นใหม่ด้วยการเปิดตัวคาสตรอล อะลูซอล เอสแอล 51 เอ็กซ์บีบี

สร้างขึ้นเพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนโลหะ เทคโนโลยีน้ำมันตัดกลึงบุกเบิกของคาสตรอลรักษาระดับค่า pH คงที่ (9-9.5) และสภาวะที่เสถียรนานกว่าน้ำมันตัดกลึงมาตรฐานอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการเพิ่มสารเพิ่มคุณภาพและไบโอไซด์สำหรับการดูแลที่มีราคาแพง รวมทั้งป้องกันการเปลี่ยนแปลงระบบที่ไม่มีการควบคุมที่มีค่าใช้จ่ายสูง ผลิตภัณฑ์อะลูซอล เอ็กซ์บีบี ของคาสตรอลไม่พึ่งพาการใช้สารที่ปลดปล่อยโบรอนหรือฟอร์มัลดีไฮด์หรือชุดไบโอไซด์และสารเพิ่มคุณภาพยาฆ่าเชื้อราเพิ่มเติม แต่ยังคงสามารถตรงตามและสูงกว่าความคาดหวังเกี่ยวกับอายุการใช้งานของเทคโนโลยีมาตรฐานในปัจจุบัน ในหลายกรณี ลูกค้าสามารถลดหรือกำจัดการใช้ไบโอไซด์ในกระบวนการจัดการของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ

น้ำมันตัดกลึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนโลหะหลายประเภท หนึ่งในข้อเสียเปรียบหลักของเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมก็คือ เมื่อเวลาผ่านไปน้ำมันตัดกลึงก็อาจได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและการปนเปื้อนซึ่งส่งผลให้น้ำมันตัดกลึง 'ไม่มีประสิทธิภาพ' ซึ่งนำไปสู่การลดลงของค่า pH กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อิมัลชันที่ไม่เสถียร และประสิทธิภาพที่แย่ลง จากการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จของวิศวกรรมน้ำมันตัดกลึงของคาสตรอล ผลิตภัณฑ์อะลูซอล เอ็กซ์บีบี ใหม่เหล่านี้ได้กำหนดคำนิยามคุณสมบัติของน้ำมันตัดกลึงใหม่ ซึ่งสามารถทนต่อการโจมตีของกรดจากแบคทีเรีย ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ารักษาค่า pH ในระดับคงที่ และต้านทานต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ปาวัน ซาบาร์วัล รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมหนักของคาสตรอลอินเดียกล่าวว่า “วิศวกรน้ำมันตัดกลึงของเราได้กำหนดมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีน้ำมันตัดกลึง ด้วยการควบคุมค่า pH ได้ดียิ่งขึ้น การพึ่งพาสารไบโอไซด์อายุสั้นในการควบคุมแบคทีเรียจะลดลงหรือถูกกำจัดอย่างมีนัยสำคัญ ท้ายที่สุดจะเปลี่ยนเป็นการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการควบคุมต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปกป้องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HSSE”

เนื่องจากอายุการใช้งานของน้ำมันตัดกลึงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดน้ำมันตัดกลึงที่ใช้แล้วจะลดลงและความเสถียรของระบบจะลดความต้องการด้านการบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงลง แม้จะอยู่ในระดับความเข้มข้นต่ำ ผลิตภัณฑ์คาสตรอล อะลูซอล เอ็กซ์บีบี ก็ยังคงมีประสิทธิภาพในการตัดเฉือนและสามารถช่วยป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดคราบได้ คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยมช่วยป้องกันการเกิดเศษโลหะขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นผิวจะมีคุณภาพสูงและมีอัตราการเกิดเศษซากต่ำ

คาสตรอล อะลูซอล เอสแอล 51 เอ็กซ์บีบี เพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการตัดเฉือนอะลูมิเนียม โดยสามารถขจัดวัสดุที่เป็นกรดได้มากขึ้นถึง 33% เมื่อเทียบกับน้ำมันตัดกลึงอะลูมิเนียมมาตรฐาน* และลดปริมาณการเติมน้ำมันโดยรวมได้สูงสุดถึง 30%** ในขณะที่มั่นใจได้ถึงความแม่นยำในการตัดสูงสุด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับของเหลวที่ใช้อยู่และลดหรือกำจัดความต้องการสารเพิ่มคุณภาพไบโอไซด์

เทคโนโลยีน้ำมันตัดกลึงใหม่ของคาสตรอลยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อโปรไฟล์ HSE ขององค์กร โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงงานและสภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการรักษาความเสถียรของระบบ กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากอิมัลชันที่มาจากแบคทีเรียจำนวนมากจะลดลง และความต้องการที่ลดลงสำหรับการทดสอบระดับค่า pH ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านผิวหนังที่อาจเกิดขึ้นของคนงาน นอกจากนี้ ความต้องการสารเพิ่มคุณภาพไบโอไซด์ที่ลดลงจะช่วยลดความต้องการแรงงานในการจัดการกับสารเคมีอันตรายเหล่านั้น