IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เรื่องราวของคาสตรอล
  3. ห้องข่าว
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์
  5. คาสตรอล ออปติเกียร์ ปราศจากคาร์บอนโดยสมบูรณ์

คาสตรอล ออปติเกียร์ ปราศจากคาร์บอนเพื่อทำให้พลังงานลมสะอาดยิ่งขึ้น

คาสตรอล ออปติเกียร์ ปราศจากคาร์บอน
คาสตรอลเป็นผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นรายแรกของโลกที่นำเสนอน้ำมันหล่อลื่นที่ปราศจากคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมกังหันลม

ออปติเกียร์ ซินเทติก ซีที 320 และ ซินเทติก เอ็กซ์ 320 ได้รับการรับรองว่าตรงตามข้อกำหนดของ BSI PAS 2060[1] สำหรับการบรรลุและแสดงให้เห็นถึงการปราศจากคาร์บอนโดยสมบูรณ์ตลอดทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

 

จากการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ น้ำมันแต่ละลิตรที่ใช้จะได้รับการรับรองเพื่อชดเชย CO2 เป็นจำนวนเทียบเท่า 2.3 กิโลกรัม (CO2e)[2] หรือ 930 กิโลกรัม[3] เมื่อเติมชุดเฟืองกังหันลมทั่วไป ซึ่งเปรียบได้กับ CO2 ที่เกิดจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไปที่เดินทางเป็นระยะ 2,229 ไมล์[4]

 

“การเติบโตอย่างมหาศาลของพลังงานหมุนเวียนมีส่วนสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ลูกค้าของเราเป็นนักนวัตกรรมและมองหาวิธีการใหม่ ๆ ที่พวกเขาสามารถลดปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และดำเนินการอย่างจริงจังต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” แดริล ลุค ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับโลกของคาสตรอลกล่าว “คาสตรอลมุ่งมั่นที่จะลดคาร์บอนทั่วโลกและด้วยออปติเกียร์ ซินเทติก ซีที 320 และซินเทติก เอ็กซ์ 320 ที่ได้รับการรับรองว่าปราศจากคาร์บอน ลูกค้าของเราสามารถจะจัดการกับข้อกังวลเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องลดทอนประสิทธิภาพลง การใช้น้ำมันเฟืองที่ปราศจากคาร์บอนเหล่านี้ ผู้ผลิตจะสามารถลดการปล่อยแก๊สได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เติม และผู้ประกอบการสามารถลดปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาวของพวกเขาได้”

 

วัฏจักรของความปราศจากคาร์บอน

 

คาสตรอลประสบความสำเร็จในเรื่องความปราศจากคาร์บอนสำหรับออปติเกียร์ ซินเทติก ซีที 320 และซินเทติก เอ็กซ์ 320 ที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบคอบเกี่ยวกับทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการขนส่งและการกำจัดเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน

 

การไม่มีก๊าซเรือนกระจกปลดปล่อยออกมาสำหรับออปติเกียร์ทำได้โดยการลงทุนในโครงการทั่วโลกที่มีเป้าหมายที่จะลด CO2e ในระยะยาว ซึ่งดำเนินการโดย BP Target Neutral[5] โปรแกรมการจัดการคาร์บอนที่ไม่แสวงหาผลกำไรของบีพี ซึ่งจัดหาเครดิตการชดเชยคาร์บอนจากโครงการลด CO2 ที่กำลังดำเนินการหรือดูดซับ CO2 จากบรรยากาศในปริมาณที่เท่ากัน การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ยังมีผลในเชิงบวกอื่น ๆ เช่น การสร้างงานในท้องถิ่นของเขตเศรษฐกิจชนบทและการปรับปรุงคุณภาพอากาศ

 

การลงทุนในปัจจุบันรวมถึงโครงการป้องกันป่าในแซมเบีย[6] นั่นคือการลดการปล่อยแก๊ส CO2e ที่ประมาณ 210,316 ตันต่อปีและโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในจีน[7] ที่ลดการปล่อยได้ 500,000 ตันต่อปี

 

โครงการทั้งหมดที่ BP Target Neutral ลงทุนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ[8] ในอีก 15 ปีข้างหน้ามีเป้าหมายที่จะขจัดความยากจน ปกป้องโลก และสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน

[1] www.bsigroup.com/en-GB/PAS-2060-Carbon-Neutrality

[2] CO2e อนุญาตให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ที่แสดงในรูปแบบ CO2 ขึ้นอยู่กับศักยภาพด้านภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวข้อง 

[3] อิงจากกังหัน Vestas V90 1.8 / 2.0 MW

[4] EPA https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

[5] www.bptargetneutral.com/uk/how-we-work/our-projects/

[6] www.bptargetneutral.com/uk/how-we-work/our-projects/forest-protection-zambia/

[7] www.bptargetneutral.com/uk/how-we-work/our-projects/china-hydropower/

[8] www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/