IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เรื่องราวของคาสตรอล
  3. ห้องข่าว
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์
  5. คาสตรอลเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเหลวตัดกลึงปราศจากไบโอไซด์

คาสตรอลเปิดตัวไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี ผลิตภัณฑ์ของเหลวตัดกลึงปราศจากไบโอไซด์สำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ

วันที่:
March 2018
อากาศยานในโรงเก็บเครื่องบิน
  • เทคโนโลยีเอ็กซ์บีบีช่วยลดความต้องการสารเพิ่มคุณภาพและไบโอไซด์เพื่อตอบสนองกฎหมาย ATP HSE ฉบับที่ 10 ในยุโรป
  • ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอากาศยานชั้น 1 สำหรับกระบวนการตัดโลหะผสมในอากาศยานที่หลากหลาย
  • pH ที่เสถียรและประสิทธิภาพการตัดที่โดดเด่นช่วยให้สามารถรับประกันถึงคุณภาพ การลดต้นทุน และการปรับปรุงสภาพการทำงาน

คาสตรอล หนึ่งในบริษัทน้ำมันหล่อลื่นชั้นนำของโลกแนะนำผลิตภัณฑ์ของเหลวตัดกลึงประสิทธิภาพสูงในตระกูลเอ็กซ์บีบี ในชื่อไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี -  ของเหลวตัดกลึงใหม่ที่ละลายน้ำได้สำหรับการตัดเฉือนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศสูตรปราศจากการปล่อยสารโบรอนและฟอร์มัลดีไฮด์


ของเหลวตัดกลึงเอ็กซ์บีบีของคาสตรอลสามารถลดการเติมสารเพิ่มคุณภาพไบโอไซด์ได้ถึง 90%[1]ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[2] - โดยไม่ลดประสิทธิภาพลง[3]


ดร. รูดอล์ฟ แจนเนอร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับโลกของคาสตรอลกล่าวว่า “ของเหลวตัดกลึงที่มีเทคโนโลยีเอ็กซ์บีบีของคาสตรอลเป็นที่ชื่นชอบของบริษัทที่ทำงานด้านการตัดเฉือนทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย HSE ที่เข้มงวดได้และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ด้วยการขจัดความต้องการในการเติมสารเพิ่มคุณภาพที่มีราคาแพงและต้องเติมบ่อย ๆ” “ตอนนี้ ไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี ได้มอบคุณประโยชน์เดียวกันนี้ให้กับการใช้งานด้านการบินและอวกาศด้วย ดังนั้นผู้จัดการโรงงานจะได้ไม่ต้องลำบากตัดสินใจว่าจะเลือกอะไร ระหว่างคุณภาพ ความปลอดภัย และผลผลิตอีกต่อไป”


คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี ให้ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมในกระบวนการตัดโลหะผสมในอากาศยานที่หลากหลาย[4]และได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิตอากาศยานชั้น 1 เช่น แอร์บัส บอมบาร์ดิเออร์ และ ซาแฟรน[5]


การหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยมส่งผลให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและงานเรียบร้อยมากขึ้น ในขณะที่คุณสมบัติการเปียกที่ดีเยี่ยมช่วยให้เครื่องจักรและชิ้นส่วนปลอดจากเศษชิ้นส่วนที่สะสม ที่สำคัญ 20% ของอิมัลชันของไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี นั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง[6] แม้กระทั่งหลังจากการสัมผัสซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน ๆ


ของเหลวตัดกลึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนโลหะหลายประเภท หนึ่งในข้อเสียเปรียบหลักของเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมก็คือเมื่อเวลาผ่านไปของเหลวจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและการปนเปื้อน ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของค่า pH, กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์, อิมัลชันที่ไม่เสถียรและประสิทธิภาพที่ไม่ดี


ลูกค้าที่ทดลองใช้คาสตรอล ไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี ต่างบอกเล่าถึงประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ได้แก่

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายจากไบโอไซด์และการเติมสารเพิ่มคุณภาพยาฆ่าเชื้อราที่ลดลง
  • ฟองลดลงอย่างเห็นได้ชัด

เทคโนโลยีคาสตรอลเอ็กซ์บีบี ได้สร้างคำนิยามใหม่ของคุณสมบัติหลักของของเหลวตัดกลึง - นั่นคือ ทนต่อการโจมตีของกรดที่เกิดจากแบคทีเรีย ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถรักษาค่า pH ให้อยู่ในระดับคงที่ ดังนั้นจึงมีความทนทานต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี


ติดต่อวิศวกรฝ่ายขายของคาสตรอล เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ของเหลวตัดกลึงเอ็กซ์บีบีของคาสตรอล สามารถมอบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเทคโนโลยีเพื่ออนาคต

[1] ที่มา: กรณีศึกษาของลูกค้าไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี ยืดอายุการใช้งานของระบบจาก 3 สัปดาห์เป็น 5 สัปดาห์ (67%) โดยไม่ต้องเติมสารเพิ่มคุณภาพไบโอไซด์
[2] ที่มา: กรณีศึกษาของลูกค้าไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี เป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่มีกลิ่นและประหยัดได้มากถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
[3] ที่มา: ทำการทดสอบ 28 วันเทียบกับคู่แข่งที่สำคัญในปี 2560 โดยอ้างอิงตามสภาพความเป็นด่างและห้องปฏิบัติการทดสอบความท้าทายทางจุลชีววิทยา
[4] ที่มา: ทำการทดสอบ 28 วันเทียบกับคู่แข่งที่สำคัญในปี 2560 โดยอ้างอิงตามสภาพความเป็นด่างและห้องปฏิบัติการทดสอบความท้าทายทางจุลชีววิทยา
[5] ที่มา: จดหมายอนุมัติผู้ผลิต
[6] จากการทดสอบ BUS การประเมินคะแนนหลังจากการใช้งานเฉพาะแบบเปิด (ระยะเวลาที่สัมผัส: 0.5 ชม., 1.0 ชม., 5.0 ชม. และ 1 ชม. สำหรับผิวที่ไม่มีการห่อหุ้ม) สามารถสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ไฮซอล เอสแอล 45 เอ็กซ์บีบี (สด; 20%) ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังแม้สัมผัสผิวหนังซ้ำหลายครั้ง - ดร. โวล์ฟกัง เอฟ. พิทเตอร์มันน์ นักพยาธิวิทยาสัตวแพทย์ที่ผ่านการรับรอง