IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เรื่องราวของคาสตรอล
  3. ห้องข่าว
  4. คุณสมบัติ
  5. พบกับผู้เชี่ยวชาญการปรับเปลี่ยนอนาคตของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

พบกับผู้เชี่ยวชาญการปรับเปลี่ยนอนาคตของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

เนกซ์เซลเป็นเทคโนโลยียานยนต์ที่เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมและความจำเป็นในการปกป้องโลกที่เราอาศัยอยู่

เราอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจระดับโลกที่เจริญรุ่งเรืองซึ่งนำเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเกมออกสู่ตลาด คิดค้นวิธีการหล่อลื่นเครื่องยนต์ และทำให้ผลิตภัณฑ์สะอาดและเป็นมิตรต่อโลกมากขึ้น และง่ายต่อการบำรุงรักษายิ่งขึ้น

ดูว่าพวกเขากำลังทำอะไรและมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นจริงในวิดีโอนี้

เบื้องหลังกับทีมเนกซ์เซล