IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เรื่องราวของคาสตรอล

เรื่องราวของเรา

การเคลื่อนไหวเป็นพื้นฐานที่ทำให้ชีวิตสมัยใหม่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่เป็นรากฐาน - จากเครื่องยนต์ในยานพาหนะของเราไปจนถึงเครื่องจักรในโรงงาน

เรื่องราวของคาสตรอล

ความรู้สึกของวัตถุประสงค์

แนวโน้มที่สำคัญที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก เช่น การเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลและการกลายเป็นเขตเมืองกำลังเร่งและเพิ่มการพึ่งพาของเราในการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและทันสมัยยิ่งขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ผู้บริโภคและธุรกิจต่างต้องการแนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาซื้อและยานพาหนะที่ใช้ ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ และการขาดแคลนทรัพยากรทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการอย่างยั่งยืนมากขึ้น

 

การทำให้มั่นใจว่าเราสามารถพึ่งพาประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างยั่งยืน ต้องมีพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสำหรับความเป็นจริงในปัจจุบันและโอกาสในอนาคต ที่คาสตรอล ผู้เชี่ยวชาญของเราสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราทั่วโลกด้วยการใช้นวัตกรรมที่มีมายาวนานเพื่อช่วยคิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาความท้าทายของพวกเขา  การใช้ทรัพยากรของบีพีและทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรที่น่าเชื่อถือ เรากำลังเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่คาร์บอนต่ำ

 

คาสตรอลก่อตั้งขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์ หลังจากกว่า 120 ปีที่ผ่านมา มรดกของเราในการบุกเบิกและนำเสนอนวัตกรรมซึ่งคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้ายังคงเป็นรูปแบบที่เราทำธุรกิจในปัจจุบัน เราใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับความท้าทายที่ลูกค้าของเราเผชิญและเป็นพันธมิตรเพื่อให้ได้โซลูชั่นที่ดีขึ้น

วิธีการบุกเบิกของเราไม่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงการผลักดันความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านไปสู่คาร์บอนต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษ และปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสำหรับเทคโนโลยีการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่พบในพาหนะไฟฟ้าและไฮบริดไปจนถึงกังหันลมหรือหุ่นยนต์ในสายการผลิต

 

ก้าวของการเปลี่ยนแปลงกำลังเร่งเร็วขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ที่คาสตรอล เราภูมิใจในความรู้และความเชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม เรารู้ว่าเราสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ เรากำลังเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถด้านดิจิทัลของเรา ดังนั้นเราจึงรักษาความรู้และความเชี่ยวชาญระดับชั้นนำไว้เพื่อช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตรของเราบรรลุโซลูชั่นที่ดี

 

ขณะที่พัฒนาไปข้างหน้า เรารู้ว่าเราไม่สามารถค้นพบคำตอบได้ทั้งหมด ด้วยจิตวิญญาณของการประดิษฐ์และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ของคาสตรอล เรายังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญและข้อเสนอของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราพร้อมสำหรับโอกาสในอนาคต

 

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของเหลวสำหรับความเป็นจริงในวันนี้และโอกาสในวันพรุ่งนี้ โดยสร้างโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับโลกที่เคลื่อนไหว