IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์
  3. น้ำมันเครื่อง
  4. ระดับความหนืดของน้ำมันเครื่อง
  5. 10W-60

10W-60

หากรถยนต์ของคุณต้องการน้ำมันเครื่อง 10W-60 คาสตรอล เอจ ซูเปอร์คาร์ จะมอบความแข็งแกร่งภายใต้แรงกดอัดมหาศาลที่เหนือกว่าเพื่อปลดปล่อยขุมพลังของเครื่องยนต์รถสมรรถนะสูงของคุณ

10W-60

การเลือก น้ำมัน 10W-60 ที่เหมาะกับรถยนต์ของคุณ

น้ำมัน 10W-60 จะไหลเหมือนกับน้ำมันเบอร์ 10 ตั้งแต่สตาร์ทขณะเครื่องเย็น แต่ให้การปกป้องเท่ากับน้ำมันเบอร์ 60 เมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์สูงถึงระดับการใช้งานปกติ  

 

คู่มือของคุณระบุให้ใช้น้ำมันเครื่อง 10W-60 หรือไม่ ถ้าใช่ หมายความว่าที่มีเครื่องยนต์สมรรถนะสูงและแรงดันสูงของคุณต้องการน้ำมันที่ไหลได้ง่ายเช่นเดียวกับน้ำมันเบอร์ 10 ในอุณหภูมิที่เย็นและน้ำมันเบอร์ 60 เมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์สูงถึงระดับการใช้งานปกติ

 

คาสตรอล เอจ ซูเปอร์คาร์ 10W-60 เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ขั้นสูงและมีเทคโนโลยีฟลูอิด ไทเทเนียมที่ปรับโครงสร้างของฟิล์มน้ำมันให้แข็งแกร่งภายใต้แรงกดอัดมหาศาล

คุณจำเป็นต้องรู้สองสิ่งในการค้นหาน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถยนต์ของคุณ 1) ความหนืด 2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ในหน้านี้ทั้งหมดมีความหนืด 10W-60 และยังแสดงรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต