IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์
  3. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์
  4. วิธีรีไซเคิลน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วของคุณ

วิธีรีไซเคิลน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วของคุณ

น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วจากการบำรุงรักษารถยนต์ที่บ้านเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรีไซเคิลอย่างรับผิดชอบ

วิธีรีไซเคิลน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วของคุณ

วิธีรีไซเคิลน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วของคุณ

หากคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเอง น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วจะต้องถูกกำจัดอย่างรับผิดชอบ

 

ที่คาสตรอล เราเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการนำน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วไปรีไซเคิล ในความเป็นจริง บริษัทในเครือคาสตรอลกำลังพยายามมองหาวิธีเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันเครื่องใช้แล้วทุกลิตรจะถูกนำไปรีไซเคิลและกลั่นใหม่ตามที่คุณเห็นใน www.nexcel.co.uk

 

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ได้ด้วยการทำให้แน่ใจว่าคุณได้กำจัดน้ำมันเครื่องเก่าของคุณอย่างรับผิดชอบ วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือเทน้ำมันลงในภาชนะใส่น้ำมันใหม่ของคุณ และนำไปยังศูนย์รีไซเคิลของฝ่ายปกครองในท้องถิ่นเพื่อกำจัด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง