IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์
  3. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์
  4. คุณควรตรวจดูน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน

คุณควรตรวจดูน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน

คุณควรตรวจดูน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน การตรวจสอบสัปดาห์ละครั้งใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาที และสามารถป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ของคุณเกิดปัญหาร้ายแรงได้

คุณควรตรวจดูน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน

คุณควรตรวจดูน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน

โดยปกติ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามรอบเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่คุณควรตรวจดูระดับน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน

 

ในยุคก่อนที่จะมีเซนเซอร์วัดระดับน้ำมัน ผู้ขับขี่หลายคนใช้ก้านวัดน้ำมันเครื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

 

ปัจจุบันคุณอาจไม่จำเป็นต้องทำ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะใช้รถยนต์รุ่นเก่า แต่ก็ต้องบอกว่า รถยนต์รุ่นใหม่อาจยังคงต้องมีการเติมน้ำมันเครื่อง ดังนั้นการตรวจดูระดับน้ำมันของคุณเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

ไม่ว่าคุณจะขับขี่ยานพาหนะใด ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง อุณหภูมิที่สุดขีด หรือการขับขี่ในย่านที่มีการจราจรติดขัด อาจทำให้เครื่องยนต์ของคุณใช้น้ำมันเครื่องในปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้

 

ดังนั้น บุคลากรส่วนใหญ่ที่คาสตรอลจะเปิดฝากระโปรงและตรวจดูระดับน้ำมันของรถยนต์อย่างน้อยทุก 2-3 สัปดาห์ (หรือ 1,600 กิโลเมตร) และก่อนการเดินทางไกลทุกครั้ง การตรวจสอบและเติมน้ำมันเครื่องหากจำเป็นใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และอาจช่วยเพิ่มระยะเวลาความน่าเชื่อถือ กำลัง และความประหยัดในการขับขี่ให้กับเครื่องยนต์ของคุณได้อีกหลายปี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง