0W-20

ดูผลิตภัณฑ์คาสตรอลทั้งหมดที่มีค่าความหนืดเท่ากับ 0W-20

1อ้างอิงผลการทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA API SN
2อ้างอิงผลการทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐานอุตสาหกรรม CEC OM646LA ACEA
3อ้างอิงผลการทดสอบเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่อง 15W-40