น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์

ดูผลิตภัณฑ์คาสตรอลทั้งหมดที่เป็นเกรดกึ่งสังเคราะห์

CASTROL MAGNATEC

ใหม่ คาสตรอล แม็กนาเทค ที่มีโมเลกุลอัจฉริยะ ดูอัลล็อค เทคโนโลยี
นวัตกรรมล่าสุด ที่ทุกโมเลกุลพร้อมผนึกกำลังตรงเข้ายึดเกาะ เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ได้เหนือกว่า
• ยึดเกาะและประสานกันเป็นชั้นฟิล์มปกป้องเครื่องยนต์
• ลดการสึกหรอทั้งขณะอุ่นเครื่อง1 ระหว่างการขับแบบ เบรก เบรก เร่ง เร่ง2 ได้ถึง 50%
• ให้การปกป้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ออกแบบและพัฒนาเพื่อการขับในยุคปัจจุบัน
1 อ้างอิงจากผลการทดสอบการสึกหรอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA API SN โดย Intertek ในปี 2015
2 อ้างอิงจากผลการทดสอบการสึกหรอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม CEC OM646LA ACEA โดย Castrol ในปี 2015