น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์ 100%

ดูผลิตภัณฑ์คาสตรอลทั้งหมดที่เป็นเกรดสังเคราะห์ 100%

1อ้างอิงผลการทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA API SN
2อ้างอิงผลการทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐานอุตสาหกรรม CEC OM646LA ACEA
3อ้างอิงผลการทดสอบเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่อง 15W-40