ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง แบ่งตามชนิด

ค้นหาน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ของคุณ

น้ำมันเครื่องในรถของฉันทำหน้าที่อย่างไร?

การเลือกใช้น้ำมันเครื่องได้อย่างถูกต้องช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ราบเรียบและลื่นมากขึ้น เพราะน้ำมันเครื่องจะทำหน้าที่เป็นชั้นฟิล์มบางๆขั้นระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่เสียดสีกัน ดังนั้นน้ำมันเครื่องจึงสามารถช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ แต่หากเลือกใช้ได้ไม่ถูกต้องนั้น จะเป็นเหตุให้เกิดการสึกหรอและความเสียหายของเครื่องยนต์ตามมาได้

นอกจากนั้น น้ำมันเครื่องยังช่วยป้องกันการกัดกร่อน, ช่วยระบายความร้อน, ช่วยปกป้องและทำความสะอาดเครื่องยนต์

น้ำมันเครื่องทำมาจากอะไร?

น้ำมันเครื่องโดยปกติจะประกอบไปด้วยน้ำมันพื้นฐาน 80%
และสารเพิ่มคุณภาพ 20% โดยสารเพิ่มคุณภาพนี้คือ สารที่ช่วยต่อต้านการสึกหรอ, สารต่อต้านการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน (การเป็นยางเหนียว), สารช่วยในการกระจายตัวป้องกันการรวมตัว และสารชำระล้าง ซึ่งจะช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด และช่วยรักษาค่าดัชนีของความหนืดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเครื่องยนต์
ในน้ำมันพื้นฐานนั้นจะประกอบไปด้วยสารเพิ่มคุณภาพจำเป็นที่ช่วยระบายความร้อนให้แก่เครื่องยนต์ น้ำมันพื้นฐานนั้นสามารถเป็นได้ทั้งน้ำมันเกรดพื้นฐานคุณภาพสูงหรือเกรดสังเคราะห์ก็ได้  และน้ำมันเครื่องนั้นมีหลากหลายเกรดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเกรดที่มาจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง หรือเกรดสังเคราะห์เพียงอย่างเดียว หรือจะมาจากการผสมระหว่างทั้งสองเกรดก็ได้เรียกว่า เกรดกึ่งสังเคราะห์

อะไรคือน้ำมันเกรดสังเคราะห์, กึ่งสังเคราะห์ และธรรมดา?

น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์ ผลิตจากน้ำมันดิบที่ผ่านกระบวนการกลั่นจนมีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพสูงกว่าน้ำมันเครื่องเกรดทั่วไป ซึ่งทำให้มีความยากในการผลิตสูง แต่ก็ให้ประสิทธิภาพโดยรวมที่สูงเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องเครื่องยนต์ในระดับที่สูงกว่า และยังช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้นด้วย นอกจากนั้น น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์ยังมีความเสถียรที่ดีในสภาวะอุณหภูมิสูงๆและลื่นไหลได้ดีในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำๆอีกด้วย
น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์ คือการผสมกันระหว่างน้ำมันเกรดธรรมดาและเกรดสังเคราะห์ ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการปกป้องและประหยัดน้ำมันได้สูงกว่าเกรดธรรมดา แต่ไม่สูงเท่าเกรดสังเคราะห์ 
น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดามาจากการกลั่นน้ำมันดิบโดยในกระบวนการผลิต จะนำเอาแว๊กซ์และสารไม่บริสุทธิ์ที่เจือปนออก ซึ่งมักจะพบในน้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืดสูง

ทำไมประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์ถึงดีกว่าเกรดธรรมดา?

เหตุผลนั้นลึกไปถึงระดับโครงสร้างโมเลกุลเลยทีเดียว
น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดามาจากการผสมกันของโมเลกุลที่หลากหลายทั้งรูปร่างและขนาด ในทางตรงกันข้ามกระบวนการผลิตน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์ถูกควบคุมเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
  • มีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและปกป้องได้ดีทั้งในสภาวะ การทำงานที่อุณหภูมิสูงและต่ำ
  • สามารถเพิ่มแรงม้าและกำลังบิดได้ดีขึ้น เมื่อทำให้แรงเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เสียดสีกันลดลง
  • เพิ่มประสิทธิภาพด้านความสะอาดและการปกป้องเครื่องยนต์ที่เหนือกว่า
  • เพิ่มความเสถียรและความทนทาน เป็นผลให้น้ำมันใช้ได้นานขึ้นและสามารถลดความถี่ของรอบการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องลงได้
  • เพิ่มความสามารถในการประหยัดน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น