แม็กนาเทค สต็อป-สตาร์ท

ทำไมรถของท่าน จึงต้องการน้ำมันเครื่องที่พัฒนาโดยเฉพาะ เพื่อปกป้องการสึกหรอจากการขับขี่แบบ เบรคเบรค เร่งเร่ง ในเมืองเเละทางไกล

การขับแบบเบรคเบรค เร่งเร่งตลอดเวลา ก่อให้เกิดการสึกหรอ และมีเศษโลหะหลุดจากชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญ มากกว่าปรกติ

ปัจจุบัน ด้วยสภาพการจราจรที่หนาแน่น ทำให้ท่านต้องขับแบบเบรคเบรค เร่งเร่งในเมืองตลอดเวลา จากการศึกษาพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วเราต้องเบรค และเร่งมากกว่า 18,000 ครั้งต่อปี และที่น่าสนใจ... จากดัชนี คาสตรอล      แม็กนาเทค สต็อป-สตาร์ท (โดย TomTom) ที่เก็บสถิติจากเมืองใหญ่ ทั่วโลก พบว่า โดยเฉลี่ย คนกรุงเทพ ขับรถแบบเบรคเบรค เร่งเร่ง กว่า 26,000 ครั้งต่อปี ถือเป็นอันดับ 8 ของโลก

การขับรถแบบ เบรคเบรค เร่งเร่ง ไม่ว่าจะเป็น การหยุดรถ (เช่น หยุดรอสัญญาณไฟจราจร หยุดในช่วงรถติด) การชะลอความเร็ว การขับรถรอบต่ำ (เช่น ขับผ่านบริเวณชุมชน โรงเรียน บริเวณซ่อมแซมถนน) และ การเร่งเครื่องยนต์ เพื่อออกตัวตลอดเส้นทาง ทำให้เกิดการสึกหรอ และมีเศษโลหะที่หลุดออกจากชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญมากกว่าปรกติ

ปกป้องเครื่องยนต์ของคุณด้วย คาสตรอล แม็กนาเทค สต็อป-สตาร์ท

คาสตรอล แม็กนาเทค สต็อป-สตาร์ท ด้วยโมเลกุลอัจฉริยะ สูตรพิเศษ ที่ยึดเกาะทุกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และสามารถซ่อมแซมชั้นฟิลม์ที่อาจหลุดหายไปจากการเบรค และ เร่ง อย่างทันท่วงที เพื่อให้การปกป้องการสึกหรอที่ดีกว่ามาตรฐาน 20% จากการขับขี่แบบ เบรคเบรค เร่งเร่ง ในเมือง*ถึงแม้โมเลกุลจะหลุดหายจากการปกป้องการสึกหรอในทุกครั้งที่เบรคและเร่ง  แต่โมเลกุลอื่นๆ รวมตัวซ่อมแซมชั้นฟิล์มอย่างทันท่วงที
*As tested in the industry OM646LA test

ขออภัย คุณต้องเปิดใช้งาน Javascript เพื่อที่จะดูวิดีโอนี้

กำลังโหลดวิดีโอ

โปรดรอสักครู่

พร้อมปกป้องทันทีที่สตาร์ท และทุกครั้งที่เบรคเบรค เร่งเร่ง

เห็น ความแตกต่าง

ถึงแม้โมเลกุลจะหลุดหายจากการเบรคและเร่ง  แต่โมเลกุลอื่นๆ รวมตัวซ่อมแซมชั้นฟิล์มอย่างทันท่วงที ตอบสนองการขับขี่แบบ เบรคเบรค เร่งเร่ง ทั้งในเมืองและระยะไกลโดยเฉพาะ
โมเลกุลจะหลุดหายจากการเบรคเบรค เร่งเร่ง 
โมเลกุลอื่นๆ รวมตัวซ่อมแซมชั้นฟิล์มอย่างทันท่วงที 

สัมผัส ประสิทธิภาพที่แตกต่าง

ผู้เชี่ยวชาญ ใช้กล้องจุลทรรศน์แสดงรายละเอียด และบันทึกภาพเศษโลหะ ที่หลุดจากเครื่องยนต์ อันเกิดจากการขับแบบเบรคเบรค เร่งเร่ง แล้วจำลองภาพเปรียบเทียบระหว่างเครื่องยนต์ที่ใช้ และไม่ได้ใช้ คาสตรอล แม็กนาเทค สต็อป-สตาร์ท บนฉลาก ซึ่งท่านเจ้าของรถสามารถเห็นประสิทธิภาพที่แตกต่างอย่างชัดเจน และสามารถสัมผัส การสึกหรอที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง

ลองสัมผัสประสิทธิภาพการปกป้องที่แตกต่างได้ที่  ศูนย์บริการ คาสตรอล