Castrol Magnatec

ค้นหาน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของคุณ

ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ทันทีที่คุณสตาร์ทเครื่องยนต์ 
โมเลกุลอัจฉริยะของ Castrol MAGNATEC:
  • ยึดเกาะชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์คล้ายแม่เหล็ก ในขณะน้ำมันเครื่องทั่วไปไหลมารวมตัวในห้องเครื่อง
  • เพิ่มชั้นฟิล์มปกป้องสมานกับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ พร้อมปกป้องทันที่ที่สตาร์ท
เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ของคุณทันทีที่คุณสตาร์ทเครื่อง เลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น Castrol MAGNATEC ที่เหมาะสม

คาสตรอล แม็กนาเทค 0W-20

นวัตกรรมใหม่เพื่อการขับขี่แบบ เบรค เบรค เร่ง เร่ง

รถทุกคันแม้แต่รถที่มีระบบสต็อป-สตาร์ท เทคโนโลยีล่าสุดก็ไม่อาจแสดงสมรรถนะที่ดีที่สุดท่ามกลางการจราจรที่แออัด ซึ่งนับวันจะแออัดมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญตลอด 10ปีที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เครื่องยนต์สึกหรอและสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง

นี่คือเหตุผลที่เราสร้างสรรค์ แม็กนาเทค สต็อป-สตาร์ท ใหม่ ที่มีโมเลกุลอัจฉริยะ ดูอัลล็อค เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์เฉพาะ จนได้น้ามันเครื่องสังเคราะห์ 100% ทรงประสิทธิภาพสูงสุด

ผนึกกาลังตรงเข้ายึดเกาะเพื่อการปกป้องที่เหนือกว่า
ลดการสึกหรออย่างมีนัยสาคัญทั้งขณะสตาร์ท(1)ระหว่างการขับแบบ เบรค เบรค เร่ง เร่ง(2)ได้ถึง 50 %
ช่วยประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงได้ถึงปีละ 60 ลิตร(3)ระหว่างการขับแบบ เบรค เบรค เร่ง เร่ง
ปกป้องไม่มีหยุดทุกครั้งที่สตาร์ท แม้แต่ในรถใหม่ที่มีเทคโนโลยีเครื่องยนต์แบบสต็อป-สตาร์ท
Exceeds API SN  (เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน); ILSAC GF -5

1อ้างอิงผลการทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA API SN
2อ้างอิงผลการทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐานอุตสาหกรรม CEC OM646LA ACEA
3อ้างอิงผลการทดสอบเปรียบเทียบกับน้ามันเครื่อง 15 W-40

โดย ISP ปี 2015 บน EUDC ( ทางหลวง), EPA NYCC (ถนนในเมือง) และ Castrol Ultra-Idle Cycle (สาหรับการจราจรที่แออัด) ภายใต้การขับขี่เฉลี่ยปีละ 12,000 กิโลเมตร แบ่งเป็นการขับรถบนถนนทางหลวง 60 %ในเมือง 30 % จราจรแออัด 10 % ผลการขับขี่จริงอาจแตกต่างกับการทดสอบ ขึ้นอยู่กับชนิดของยานพาหนะที่ใช้ สภาวะ และรูปแบบการขับขี่

วิธีใช้และข้อควรระวัง
• ใช้สาหรับเปลี่ยนถ่ายหรือใช้เติมลงในเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว
• ถ้าน้ามันถูกผิวหนัง ควรล้างออกด้วยสบู่และน้าสะอาด
• กาจัดน้ามันเครื่องที่ใช้แล้วในที่ที่เหมาะสม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

คาสตรอล แม็กนาเทค 10W-30

นวัตกรรมใหม่ของโมเลกุลเพื่อการยึดเกาะที่เหนือกว่า

สภาพการจราจรในปัจจุบัน นับวันจะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันของการขับรถ โดยปกติต้องมีการเบรคและเร่งมากกว่า 18,000 ครั้งต่อปี (1)

ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องน่าราคาญใจแล้วยังค่อยๆ ทาให้เกิดการสึกหรอและความเสียหายอย่างถาวรกับเครื่องยนต์

ใหม่ คาสตรอล แม็กนาเทค ที่มีโมเลกุลอัจฉริยะ ดูอัลล็อค เทคโนโลยี
นวัตกรรมล่าสุด ที่ทุกโมเลกุลพร้อมผนึกกาลังตรงเข้ายึดเกาะ เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ได้เหนือกว่า
• ยึดเกาะและประสานกันเป็นชั้นฟิล์มปกป้องเครื่องยนต์
• ลดการสึกหรอทั้งขณะอุ่นเครื่อง(2) ระหว่างการขับแบบ เบรก เบรก เร่ง เร่ง(3)ได้ถึง 50%
• ให้การปกป้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ออกแบบและพัฒนาเพื่อการขับในยุคปัจจุบัน
ปกป้องไม่มีหยุดทุกครั้งที่สตาร์ท
Exceeds API SN (เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน); ACEA A3/B3, A3/B4

1 อ้างอิงค่าเฉลี่ยจาก 50 เมืองทั่วโลก โดยดรรชนีปี 2014 ของ Castrol MAGNATEC STOP  - START
2 อ้างอิงจากผลการทดสอบการสึกหรอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA API SN โดย ในปี 2015
3 อ้างอิงจากผลการทดสอบการสึกหรอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม CEC OM646LA ACEA โดย Castrol ในปี 2015

วิธีใช้และข้อควรระวัง
• ใช้สาหรับเปลี่ยนถ่ายหรือใช้เติมลงในเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว
• ถ้าน้ามันถูกผิวหนัง ควรล้างออกด้วยสบู่และน้าสะอาด
• กาจัดน้ามันเครื่องที่ใช้แล้วในที่ที่เหมาะสม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

คาสตรอล แม็กนาเทค 10W-40

นวัตกรรมใหม่ของโมเลกุลเพื่อการยึดเกาะที่เหนือกว่า

สภาพการจราจรในปัจจุบัน นับวันจะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันของการขับรถ โดยปกติต้องมีการเบรคและเร่งมากกว่า 18,000 ครั้งต่อปี(1)
ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องน่าราคาญใจแล้วยังค่อยๆ ทาให้เกิดการสึกหรอและความเสียหายอย่างถาวรกับเครื่องยนต์

ใหม่ คาสตรอล แม็กนาเทค ที่มีโมเลกุลอัจฉริยะ ดูอัลล็อค เทคโนโลยี
นวัตกรรมล่าสุด ที่ทุกโมเลกุลพร้อมตรงเข้ายึดเกาะ เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ได้เหนือกว่า
• ยึดเกาะและประสานกันเป็นชั้นฟิล์มปกป้องเครื่องยนต์
• ลดการสึกหรอทั้งขณะอุ่นเครื่อง2ระหว่างการขับแบบ เบรก เบรก เร่ง เร่ง3ได้ถึง 50%
• ให้การปกป้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ออกแบบและพัฒนาเพื่อการขับในยุคปัจจุบัน
ปกป้องไม่มีหยุดทุกครั้งที่สตาร์ท
Exceeds API SN (เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน); ACEA A3/B3, A3/B4

1 อ้างอิงค่าเฉลี่ยจาก 50 เมืองทั่วโลก โดยดรรชนีปี 2014 ของ Castrol MAGNATEC STOP-START
2 อ้างอิงจากผลการทดสอบการสึกหรอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA API SN โดย Intertek ในปี 2015
3 อ้างอิงจากผลการทดสอบการสึกหรอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม CEC OM646LA ACEA โดย Castrol ในปี 2015

วิธีใช้และข้อควรระวัง
• ใช้สำหรับเปลี่ยนถ่ายหรือใช้เติมลงในเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว
• ถ้าน้ำมันถูกผิวหนัง ควรล้างออกด้วยสบู่และน้ำสะอาด
• กำจัดน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วในที่ที่เหมาะสม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

คาสตรอล แม็กนาเทค ปิคอัพ เครื่องยนต์คอมมอนเรล 10W-30

โมเลกุลอัจฉริยะของ Castrol MAGNATEC 
ยึดเกาะเครื่องยนต์และปกป้องเครื่องยนต์ในช่วงเวลาที่จำเป็นที่สุด นั่นคือ ระหว่างการอุ่นเครื่อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การสึกหรอของเครื่องยนต์เกิดขึ้นถึง 75% สูตรเฉพาะของ Castrol MAGNATEC จะให้การปกป้องอย่างดีเยี่ยมทันทีที่คุณสตาร์ทเครื่อง จึงช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้อย่างมาก* และทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด ตลอดการเดินทาง 

Castrol MAGNATEC – พร้อมปกป้องทันทีที่สตาร์ทเครื่องยนต์
* อ้างอิงผลการทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA
คาสตรอล แม็กนาเทค ปิคอัพ เครื่องยนต์คอมมอนเรล 10W-30 
คาสตรอล แม็กนาเทค ปิคอัพ 10W-30 น้ำมันเครื่องยนต์คอมมอนเรลสูตรพิเศษโมเลกุลอัจฉริยะ "Intelligent Molecules" นวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่นลิขสิทธ์เฉพาะของคาสตรอล ที่ให้ฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงเพื่อการปกป้องสูงสุดทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ เต็มประสิทธิภาพทันทีที่สตาร์ท และในระหว่างการใช้งาน รวมทั้งในสภาวะการขับขี่ที่อุณหภูมิต่ำ ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

คาสตรอล แม็กนาเทค ปิคอัพ 10W-30 ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ยาวนานขึ้นด้วย “โมเลกุลอัจฉริยะ” ดังนี้ 
•ฟิล์มบาง ๆ ที่แข็งแรงช่วยเคลือบผิวของชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันการสึกหรอ
•เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลในปัจจุบันให้ตอบสนองอัตราเร่งได้ดี และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
•รักษาความหนืดให้คงที่ ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
•สตาร์ทติดง่ายแม้ในสภาวะการทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ๆ

การใช้งาน

คาสตรอล แม็กนาเทค ปิคอัพ 10W-30 เหมาะสำหรับรถยนต์ดีเซลคอมมอนเรลทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รวมทั้งรถยนต์ดีเซลที่ติดตั้งเทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูล ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล และสามารถใช้กับเครื่องยนต์ ที่ใช้แก๊ส CNG, NGV และLPG

มาตรฐานรับรอง

SAE 10W-30
API CF-4

คาสตรอล แม็กนาเทค ปิคอัพ 15W-40

โมเลกุลอัจฉริยะของ Castrol MAGNATEC 
ยึดเกาะเครื่องยนต์และปกป้องเครื่องยนต์ในช่วงเวลาที่จำเป็นที่สุด นั่นคือ ระหว่างการอุ่นเครื่อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การสึกหรอของเครื่องยนต์เกิดขึ้นถึง 75% สูตรเฉพาะของ Castrol MAGNATEC จะให้การปกป้องอย่างดีเยี่ยมทันทีที่คุณสตาร์ทเครื่อง จึงช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้อย่างมาก* และทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด ตลอดการเดินทาง 

Castrol MAGNATEC – พร้อมปกป้องทันทีที่สตาร์ทเครื่องยนต์

* อ้างอิงผลการทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA

ประโยชน์ที่ได้รับ

คาสตรอล แม็กนาเทค ปิคอัพ 15W-40 น้ำมันเครื่องยนต์สูตรพิเศษโมเลกุลอัจฉริยะ "Intelligent Molecules" นวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่นลิขสิทธ์เฉพาะของคาสตรอล ที่ให้ฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงเพื่อการปกป้องสูงสุดทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ เต็มประสิทธิภาพทันทีที่สตาร์ท และในระหว่างการใช้งาน รวมทั้งในสภาวะการขับขี่ที่อุณหภูมิต่ำ ๆ
คาสตรอล แม็กนาเทค ปิคอัพ 15W/40 ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ยาวนานขึ้นด้วย “โมเลกุลอัจฉริยะ” ดังนี้ 
  • เพิ่มฟิล์มชั้นน้ำมันที่แข็งแรง ช่วยเคลือบผิวของชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันการสึกหรอ
  • เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลให้ตอบสนองอัตราเร่งได้ดี และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
  • รักษาความหนืดให้คงที่ ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
  • สตาร์ทติดง่ายแม้ในสภาวะการทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ๆ

การใช้งาน

คาสตรอล แม็กนาเทค ปิคอัพ 15W-40 เหมาะสำหรับรถยนต์ดีเซลทั่วไป ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล และสามารถใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส CNG, NGV และLPG 

มาตรฐานรับรอง

SAE 15W/40
API CF-4