VOLKSWAGEN แนะนำและเลือกใช้ คาสตรอล เอจ

คาสตรอล เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกกับ Volkswagens ตั้งแต่ปี 2542  ทำงานร่วมกันและมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมยานยนต์ และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์

ผสมผสานความเชี่ยวชาญของทั้ง คาสตรอล และ Volkswagen ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์ Volkswagens เพื่อสมรรถนะสูงสุดของเครื่องยนต์ และเข้าถึงความต้องการของผู้ขับขี่ ในการผสานคนและยานยนต์เป็นหนึ่งเดียว ทำให้ผู้ขับขี่บิดได้ดั่งใจต้องการ

ทั้งนี้ คาสตรอล ร่วมงานกับทีม Volkswagens ในการพัฒนา นวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการประหยัดน้ำมัน ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษไอเสีย  ดังนั้น น้ำมันหล่อลื่น คาสตรอล จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตยานยนต์ Volkswagen แนะนำและเลือกใช้ และเป็นผลิตภัณฑ์เดียว ที่ระบุบนฝาช่องเติมน้ำมันเครื่อง ซึ่งพิสูจน์ได้จากรถยนต์ Volkswagens กว่า 1 ล้านคัน 

นอกจากนี้ คาสตรอล เอจ ได้รับการไว้วางใจเลือกใช้ในทีม Volkswagen มอเตอร์สปอร์ต และ มีผลงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ทีมได้รับชัยชนะ 3 ปีต่อกัน ในการแข่งขัน Diesel-Powered Race Touareg ตั้งแต่ปี 2552, 2553, 2554 และในปี 2556 ทีมคว้าชัยชนะในรายการ World Rally Championship