SEAT แนะนำและเลือกใช้ คาสตรอล เอจ

คาสตรอล ร่วมกับทีม Seat ในการพัฒนานวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่น เพื่อที่สุดของประสิทธิภาพยานยนต์ และเข้าถึงความต้องการของผู้ขับขี่ ในการผสานการขับขี่เป็นหนึ่งเดียวกับยานยนต์ ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในสมรรถนะเครื่องยนต์  

การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลก กับ Seat คาสตรอล มีส่วนร่วมพัฒนา และยกระดับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ Seat เพื่อขีดสุดของสมรรถนะและความทนทานของเครื่องยนต์  

น้ำมันหล่อลื่น คาสตรอล พัฒนาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองสมรรถนะสูงสุดของเครื่องยนต์ Seat และเป็นที่มาว่า ผู้ผลิตยานยนต์ Seat แนะนำและเลือกใช้ คาสตรอล