Land Rover แนะนำและเลือกใช้ คาสตรอล เอจ

ตั้งแต่ปี 2545  คาสตรอล เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกกับ Land Rover ในการร่วมพัฒนาน้ำมันหล่อลื่น ก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ได้สมรรถนะเครื่องยนต์สูงสุด และสร้างประสบการณ์การขับขี่ขีดสุดให้กับผู้ขับ Land Rover  ทั้งนื้ คาสตรอล ทำงานร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาของจากัวร์อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาสมรรถนะของเครื่องยนต์, ระบบส่งกำลังของรถยนต์ Land Rover  ทั้งนี้ คาสตรอล เป็นน้ำมันเครื่องที่เติมในรถยนต์จากโรงงานผลิต Land Rover และ ให้บริการในตัวแทนจำหน่าย Land Rover

นอกจากนี้ คาสตรอล ร่วมงานกับทีมวิจัย Land Rover ในการพัฒนา นวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่น คาสตรอล สำหรับเครื่องยนต์ในอนาคตของ Land Rover เพื่อวัตถุประสงค์ในการประหยัดน้ำมัน ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษไอเสีย และเป็นที่มาว่า ผู้ผลิตยานยนต์ Land Rover แนะนำและเลือกใช้ คาสตรอล

Land Rover และ คาสตรอล ประสานเป็นหนึ่ง เพื่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่เหนือกว่า